Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet oraz w 100 lecie otrzymani