Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Aktualności

ŁANY uświetniły XVI Finałową Galę „Wójt roku 2016”

W minioną sobotę (22 kwietnia) w gmachu Telewizji Polskiej w Warszawie, odbyła się pod patronatem Prezydenta RP uroczysta Finałowa Gala, podczas której rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs wyboru najlepszego wójta w Polsce.

Na zaproszenie organizatorów konkursu - Telewizji Polskiej, finałową uroczystość pn. „Wójt roku 2016”, uświetnił Zespół Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zyskując aplauz zgromadzonej publiczności, najwyższych sfer rządowych i laureatów konkursu.

28 kwietnia br. o godz. 12.40 TVP1 wyemituje 35 minutową retransmisję koncertu.

foto: Andrzej Tarnawski
Rzecznik prasowy UPP
25 kwietnia 2017 r.
 

 

I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych - Relaja

22 i 23 kwietnia w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych.

Organizatorem był Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii wraz z Sekcją Medyczną mAb oraz Kołem Naukowym Studentów Biotechnologii OPERON. W ramach seminarium odbył się wykład gościnny Krzysztofa Szafrańskiego z firmy Osadkowski S.A., sesje referatowe i posterowe. Wykład honorowy „Od neolitycznej ewolucji do współczesnej rewolucji genowej: historia hodowli pszenicy zwyczajnej” wygłosiła dr hab. Maria Drapikowska z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestnicy Sympozjum to 80-ciu studentów i doktorantów z uczelni o kierunku przyrodniczym z 20 ośrodków naukowych w Polsce.

Na najlepszych studentów czekały nagrody. W sesji posterowej zwyciężyła Izabela Liśkiewicz, drugie miejsce zajęła Adrianna Dubisz, trzeci Paweł Śledziński, natomiast w sesji referatowej pierwsze miejsce zajął Wojciech Kusztal tematem – Analiza zmian w proteomie wątroby myszy wywołanych dietą wysokometioninową. Joanna Markowicz z tematem – Zastosowanie konstruktów lekowych celekoksybu i Fmoc-Leucyny z biotynylowymi dendrymerami PANAM G3 w terapii przeciwnowotworowej – zajęła drugie miejsce. Na trzecim miejscu uplasowała się Natalia Pieńkowska z wykładem na temat: Wpływ dendrymerów poliamidoaminowych generacji trzeciej (PANAM G3) skoniugowanych z agonistą COX-2 i antagonistą PPARγ na komórki raka płaskonabłonkowego.

Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia z dziedziny biotechnologii, rolnictwa, ekologii, leśnictwa, ochrony środowiska.

Koordynatorami Sympozjum z ramienia Samorządu Studenckiego były studentki czwartego roku biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Magdalena Kubiak i Katarzyna Mikołajczak.
Patronat honorowy nad I Ogólnopolskim Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych objęli: JM Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul, Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. dr hab. Anna Kryszak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

XIII Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich UNIVERSITAS CANTAT

Dnia 23 kwietnia 2017 w Sali Kolegium Rungego odbył się koncert Chóru Akademickiego CORO DA CAMERA Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prowadzonego przez Barbarę Dąbrowską- Silską. Koncert ten zainaugurował XIII edycję Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat, której inicjatorem i organizatorem jest Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza, przy wsparciu władz miasta Poznania oraz wielu firm i instytucji kulturalnych.

Chór CORO DA CAMERA wykonał interesujący program, rozpoczynający się od świeckich utworów renesansowych oraz kompozycji współczesnych, na piosenkach w stylu pop kończąc. Przy fortepianie zasiadła Anna Piwosz, chórowi towarzyszył na saksofonie Jacek Bera, który wykonał również wraz z Michaliną Pospiech partię solową. Koncert zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. Studiów, prof. dr hab. Cezary Mądrzak. Zgromadzona publiczność nagradzała wykonywane utwory życzliwymi brawami, a organizatorzy festiwalu wyrazili wdzięczność władzom Uniwersytetu Przyrodniczego za udostępnienie na koncert festiwalowy sali w Kolegium Rungego.

Foto: K. Madelska

GRATULACJE

Z radością informuję, że Pan lek. wet. Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, w dniu 21.04.2017 r. został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na kadencję 2017-2021.

W imieniu społeczności akademickiej naszego Wydziału składam serdeczne gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów.

Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ

„Trzynastka” szczęśliwa dla młodych naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Już po raz trzynasty odbył się konkurs „Nagroda Miasta Poznania” na wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską. Jak co roku ze szkół wyższych naszego miasta nadsyłane są prace związane z tematyką Poznania. Jednym z wysoko punktowanych kryteriów oceny jest ich aspekt utylitarny. Dzięki takiej inicjatywie miasto stara się aktywnie promować osiągnięcia naukowe poznańskich uczelni i włączać młodych przedstawicieli społeczności akademickiej w działania związane z rozwojem miasta.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 134 prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie. Kapituła konkursu oceniła wszystkie prace bardzo wysoko, podkreślając ich aktualną tematykę, walory praktyczne i doskonałe przygotowanie pod względem merytorycznym.

Wśród pięciu wyróżnionych prac doktorskich znalazła się rozprawa naszego pracownika z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu – dra Przemysława Kowal-czewskiego pt. Charakterystyka soku z ziemniaka jako składnika żywności prozdrowotne, przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Grażyny Lewandowicz i dr hab. inż. Anny Olejnik.

Jedną z trzech nagród za najlepszą pracę magisterską otrzymała absolwentka kierunku Biotechnologia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii – pani mgr inż. Monika Drobna za pracę pt. Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro", napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Woźniak.

Naszym młodym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.
W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską, oprócz laureatów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczyli także – Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak oraz opiekunowie naukowi.

Więcej informacji

http://www.poznan.pl/mim/studia/news/znamy-laureatow-poznanskiej-nagrody-dla-mlodych-naukowcow,104708.html

 

Dział Marketingu i Komunikacji UPP
 

VII posiedzenie Senatu UP

Kolejne, w roku akademickim 2016-2017, posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczęło się od miłego akcentu. JM Rektor prof. Jan Pikul pięciorgu naukowcom wręczył mianowania i powołania na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

Stanowiska profesora zwyczajnego otrzymali:

 • prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek, kierownik Katedry Fizjologii Roślin,
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 • prof. dr. hab. Augustyn Markiewicz, kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki (Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych),
  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii.

Powołanie na stanowisko profesora nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymali:

 • dr hab. Rafał Baum, kierownik Katedry Zarządzania i Prawa,
  Wydział. Ekonomiczno-Społeczny,
 • dr hab. Bogdan Chojnicki, adiunkt w Katedrze Meteorologii,
  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
 • dr hab. Karolina Pawlak, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie,
  Wydział Ekonomiczno- Społeczny.

Następnym punktem obrad siódmego posiedzenia Senatu było podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawą do dyskusji był projekt zmian Statutu przygotowany przez Komisję Rektorska, której przewodniczyła prof. dr hab. Monika Kozłowska. W wyniku wnikliwej dyskusji Statut Uniwersytetu Przyrodniczego, dostostosowany do zmian ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, został przyjęty 2/3 składu Senatu.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o doroczną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. hab. Andrzeja Jagodzińskiego z Zakładu Ochrony Lasu (Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu – Wydział Leśny).

Ponadto Senat, po wysłuchaniu informacji prorektora ds. nauki, prof. Krzysztofa Szoszkiewicza, wyraził zgodę na zawarcie umów o współpracy z Uniwersytetem Leśnym w Pekinie, (kształcącym 35 tys. studentów) i Uniwersytetem Mandume Ya Ndemufayo w Lumbago (Angola). Obydwie uczelnie zamierzają z naszym uniwersytetem rozpocząć wspólne badania oraz dokonywać wymiany studentów i pracowników naukowych.
Na zakończenie obrad, prorektor ds. studiów, prof. Cezary Mądrzak dokonał analizy rekrutacji kandydatów na II stopień studiów, semestr letni. Liczba przyjętych studentów podczas ostatniej rekrutacji kształtuje się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

Następne posiedzenie Senatu UP odbędzie się 26 kwietnia br.

Rzecznik prasowy UP
29 marca 2017 r.
 

 

XXI Targi Edukacyjne w Poznaniu za nami

W miniony weekend, w dniach 24-26 marca 2017 roku na terenie MTP odbyła się XXI edycja Targów Edukacyjnych. Jak co roku młodzi ludzie licznie odwiedzali stoiska uczelni wyższych z całej Polski w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania, takie jak - Gdzie studiować?, Jaki wybrać kierunek?, Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu studiów?, Jakie studia najlepiej wpisują się w pasje i zainteresowania przedstawicieli „Pokolenia Z” oraz wychodzą naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom przyszłych pracodawców?

Wśród wystawców nie mogło zabraknąć Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szeroka i zdywersyfikowana oferta edukacyjna, nowe, kierunki, elastyczne i innowacyjne programy kształcenia spełniające wysokie standardy, wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich, nowoczesna infrastruktura, szeroki wachlarz praktyk, staży czy programów ambasadorskich oraz doradztwo w zakresie poruszania się po rynku pracy, diagnozowania kompetencji zawodowych, szkolenia dotyczące umiejętności miękkich – to tylko niektóre atuty czyniące nasz uniwersytet jednostką prestiżową, przyjazną, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom i preferencjom ludzi młodych oraz wymaganiom pracodawców.

Dużym zainteresowaniem przyszłych studentów cieszyły się kierunki: Weterynaria, Dietetyka, Finanse i rachunkowość, Biotechnologia, Architektura krajobrazu, Leśnictwo. Wiele pytań młodych ludzi dotyczyło też możliwości podjęcia studiów ukierunkowanych na zagadnienia i problemy szeroko pojętego środowiska, jego bezpieczeństwa, ochrony, dobrostanu, zarządzania jego komponentami, zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi czy ekonomicznymi, a także jakości życia człowieka skierowanej głównie na zdrowotność i bezpieczeństwo żywności oraz – zgodnie z zasadą work-life-balance – właściwe zarządzanie czasem, w którym znajduje się miejsce na regenerację sił witalnych czy rozwijanie swoich pasji. W oczekiwania i zainteresowania „Pokolenia Z” bardzo dobrze wpisują się zatem nasze kierunki, m.in.: Ochronna środowiska, Gospodarka przestrzenna, Rolnictwo, Inżynieria środowiska, Ekonomia, Ekoenergetyka, Medycyna roślin, Agroturystyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności.

Nasza oferta edukacyjna zatem daje szansę na dobry start w przyszłość, podjęcie satysfakcjonującej pracy umożliwiającej rozwijania swoich zainteresowań przyrodniczych i pasji poznawczych.

Wszystkim zainteresowanym ofertą kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu fachową pomocą i poradą służyli pracownicy Działu Marketingu i Komunikacji oraz studenci – przedstawiciele wszystkich wydziałów. Odwiedzający nasze stoisko mogli także bezpośrednio porozmawiać z wykładowcami i pracownikami wydziałów, dowiedzieć się więcej na temat specyfiki kształcenia, realizowanych na kierunkach przedmiotów czy zajęć praktycznych, co dla młodych ludzi stanowi wartość dodaną oferty.

Dział Marketingu i Komunikacji UPP
Zdjęcia: K. Madelska -Pawlak (galeria)

Wagary z Przyrodą

To był strzał w dziesiątkę.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, to dla uczniów dzień niemalże obowiązkowego wagarowania, w gwarze uczniowskiej „blauki”, ucieczki ze szkoły, samowolnego uchylenia się od zajęć. By „dzień wagarowicza” nie był dniem straconym, na wspaniały pomysł wpadło kierownictwo Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tego dnia zaproszono młodzież szkół średnich na wydziałowy „dzień otwartych drzwi” pod nazwą „Wagary z przyrodą”. Był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę

W przedpołudniowych godzinach 21 marca pod uniwersyteckie Biocentrum, przy ul. Dojazd, zajechało 8 autokarów , z których wysiadło blisko 500 licealistów z różnych szkół Poznania i regionu, m.in. ZS Sierakowa, ZS z Gniezna, II LO ze Swarzędza, ZSRCKU z Trzcianki k. Opalenicy, ZS nr 1 ze Swarzędza, ZS Budowlano Drzewnych w Poznania, ZS nr 15 z Poznania, IX LO z Poznania, ZSTR ze Środy Wlkp., LO z Pniew.
Rozpoczęły się nietypowe wagary, tym razem z przyrodą w Uniwersytecie Przyrodniczym. W tak wyjątkowym „dniu wagarowicza” młodzież powitali i zaprosili na … akademickie zajęcia: dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. Anna Kryszak wraz z prorektorem ds. studiów prof. Cezarym Mądrzakiem.
Pracownicy wydziału wraz ze studentami, głównie z Koła Naukowego Rolników i Biotechnologów, pod bacznym nadzorem dr Zuzanny Sawińskiej, przygotowali ciekawy program - wiele interaktywnych zajęć w formie warsztatów, prezentacji, quizów, krótkich wykładów o charakterze poznawczym. Sale seminaryjne, laboratoria i korytarze Biocentrum pod opieką wolontariuszy, ubranych z zielone koszulki z nadrukiem logo „wagarów z przyrodą” opanowali przyszli, potencjalni kandydaci pragnący studiować rolnictwo i bioinżynierię.
Był to udany pomysł, by w tradycyjnym „dniu wagarowicza” zaprosić młodzież ze szkół średnich na wydziałowy „dzień otwartych drzwi” w Uniwersytecie Przyrodniczym. I nie był to dzień stracony.

Rzecznik prasowy UP

Foto: Adela Andrzejak (galeria)

Sala Projektowa im. Profesora Zbigniewa Habera

Uroczyście, z udziałem JM Rektora, prof. Jana Pikula, oraz najbliższej rodziny, przyjaciół i pracowników z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP, od 17 marca 2017 r., Sala Projektowa nr 15A w Kolegium Zembala, otrzymała imię zasłużonego naukowca, twórcy obecnej Katedry Terenów Zielonych i Architektury Krajobrazu, współtwórcy Arboretum Leśnego w Zielonce, prof. dr. hab. Zbigniewa Habera, specjalisty z zakresu kształtowania i konserwacji terenów zielonych.

Symbolicznego odsłonięcia tablicy nad wejściem do sali, dokonała małżonka Profesora, p. Mirosława Haber w towarzystwie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Laudację wygłosił dr hab. Piotr Urbański, który w barwny sposób opisał sylwetkę swego nauczyciela i promotora pracy doktorskiej. Wymienił m.in. charakterystyczne cechy osobowe Profesora Habera, które zamknęły się w trzech słowach: „teka”, czyli teczka jako nieodzowny atrybut Profesora, uczciwość Profesora oraz Jego akademicka sprawiedliwość.

Syn, Wojciech Haber, w imieniu licznie przybyłej rodziny, podziękował inicjatorom decyzji o nadaniu Sali Projektowej w Kolegium Zembala mienia Ojca.

Moderatorem uroczystości był dziekan wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr hab. Tomasz Kosiada.

Rzecznik prasowy UP 20 marca 2017 r.


Foto: Jerzy Lorych
 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Technologii Drewna

Uroczysta inauguracja zajęć, w ramach pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod nazwą Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) odbyła się w piątek, 17 marca br. na Wydziale Technologii Drewna, w sali wykładowej im. Tadeusz Perkitnego.
W uroczystości wzięli m.in. udział: prorektor ds. studiów, prof. dr hab. Cezary Mądrzak, a także prodziekan ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna, dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw. Inaugurację prowadził koordynator projektu UMO na wydziale, a jednocześnie drugi prodziekan ds. studiów, dr hab. Edward Roszyk.
Ponad stu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 12 do 16 lat, z Poznania i Jarocina, złożyło uroczyste ślubowanie, stając się tym samym „studentami – młodymi odkrywcami”. Na dowód tego otrzymali indeksy, w których będzie dokumentowany ich udział w różnych warsztatach i laboratoriach na wydziale. Program zajęć, zaplanowany na osiem zjazdów (do 2 czerwca br.), obejmuje szeroką tematykę drzewnictwa: od nauki o drewnie, przez tworzywa drzewne, zabezpieczanie drewna przed ogniem, sterowane numerycznie obrabiarki do drewna, metody projektowania mebli, po chemię drewna. Tym samym w projekt pod tytułem „Tego nie wiesz o drewnie” włączyły się niemalże wszystkie jednostki organizacyjne wydziału.
Podczas wykładów inauguracyjnych, wygłoszonych przez dra hab. Edwarda Roszyka oraz dra inż. Marka Wieruszewskiego, młodzi odkrywcy dowiedzieli się, jak ważną rolę we współczesnym świecie – a szczególnie w polskiej gospodarce – odgrywa drzewnictwo. Rozwiane zostały też wątpliwości zatroskanych o polskie lasy młodych miłośników przyrody. W przerwie pomiędzy wykładami nowi studenci testowali rower z drewna, wykonany przez absolwenta wydziału, mgra inż. Mateusza Frosta, oraz matę sensorową stosowaną w meblarstwie.

Wniosek Wydziału Technologii Drewna, złożony jako jeden z ponad 200 wniosków, które wpłynęły do MNiSW w ramach pierwszej edycji programu UMO, uzyskał dofinansowanie – jako jeden z 65 wniosków rozpatrzonych pozytywnie, w tym trzech z Poznania, a pięciu z Wielkopolski (aż dwa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).
Celem projektu „Tego nie wiesz o drewnie” jest rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży. Chodzi o szerzenie od najmłodszych pokoleń faktu, że drewno jest samo z siebie ekologicznym surowcem, a jego współczesny przerób i wykorzystanie nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu tylko je wspomaga, np. przez eliminację sztucznych, trudno biodegradowalnych materiałów.
Realizację programu UMO na Wydziale Technologii Drewna można śledzić na bieżąco na profilu Facebook: facebook.com/UMOwtdpoznan

Koordynator UMO na WTD dr hab. Edward Roszyk
Foto: dr Magdalena Broda (galeria)