Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Aktualności

Nauka na zdrowie

Na portalu Naukowej Interaktywnej Telewizji HD w Sieci Pionier  Platon TV (http://platontv.pl), od 7 lutego br., emitowany w internecie jest odcinek z cyklu „Czas nauki” zatytułowany „Nauka na zdrowie”. Jednym z głównych bohaterów tego odcinka jest dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak  z Katedry Biochemii i Analizy Żywości – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Materiał przygotowany przez zespół Telewizji Platon z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego tym razem poświęcony jest problemom związanym z niedoborem żelaza w organizmie, To wbrew pozorom bardzo poważny problem, dotykający znaczną część populacji (na świecie ok. 2 mld ludzi).   Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od lat próbują opracować skuteczną metodę suplementacji tego pierwiastka, przyjaznego dla pacjentów.
Zapraszam na najnowszy „Czas Nauki” dla zdrowia!
 
 
Platon TV to Naukowa Interaktywna Telewizja HD w sieci PIONIER HD stworzona do produkcji i udostępniania materiałów video o tematyce naukowej, skierowanych zarówno do środowiska naukowego, jak i całego społeczeństwa. W związku z rozpoczętą współpracą z tym medium zachęcam Państwa naukowców do nadsyłania pod moim adresem tematów prowadzonych badań o charakterze innowacyjnym, związanych ze zdrowiem.
 
Rzecznik prasowy UP
23 lutego 2017 r.

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu… Na tropie eksperta

W dniach 17-19 lutego 2017, na Międzynarodowych Targach Poznańskich zorganizowano kolejną edycję Targów Myślistwa i Strzelectwa KNIEJE. Pośród licznych wystawców znalazło się stoisko reprezentujące Naszą Uczelnie, zorganizowane przez zespół Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu z Wydziału Leśnego. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem zwiedzających nie tylko ze względu na ciekawie ekspozycję czy też możliwość dyskusji ze specjalistami, ale również ze względu na mnogość zaproponowanych atrakcji.

Dla najmłodszych przygotowano szereg zadań i konkursów aktywizujących, obejmujących rozpoznawanie tropów zwierząt czy też zabawy logiczne, których ukończenie nagradzane było upominkami w formie balonów, medali i gadżetów ufundowanych przez firmy PHU AN-TOR A. Zwoliński oraz POLMAIS Karbowski Duklas Sp. J.

Dorośli przez cały czas trwania Targów mogli wziąć udział w konkursie wiedzy łowieckiej "Ekspert na tropie". Kwalifikacje przeprowadzane zostały na Stoisku Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu i wymagały od uczestników wykazaniem się wiedzą dotyczącą podstaw gospodarki łowieckiej. Etap finałowy konkursu, podczas którego uczestnicy odpowiadali na pytania problemowe a także prezentowali znajomość gwary łowieckiej, odbył się w niedziele, 19.02, na scenie głównej Targów. Najlepsi uczestnicy finału otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, zasponsorowane przez firmę PPHU BISTANA. Zwycięzca konkursu, pan Karol Tokarczyk, który otrzymał Nagrodę Specjalną , w postaci stypendium równoważnego opłacie na Studia Podyplomowe "Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny", ufundowaną przez Dziekana Wydziału Leśnego. Nad przebiegiem merytorycznym konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Piotr Łakomy – dziekan Wydziału Leśnego, dr hab. Maciej Skorupski, prof. UP – kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu oraz dr hab. Robert Kamieniarz – kierownik Studiów Podyplomowych „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”.

Organizatorzy stoiska serdecznie dziękują wszystkim zwiedzającym i sponsorom, a także zapraszają do odwiedzenia strony internetowej wspominanych studiów podyplomowych (http://www1.up.poznan.pl/klol/index.php/home/aktualnosci/42-studia-podyplomowe-gospodarka-lowiecka-i-ochrona-zwierzyny-rekrutacja-na-rok-akademicki-2017-18), jak również facebookowego profilu "Choroby odzwierzęce" (https://www.facebook.com/ChorobyOdzwierzece/?ref=ts&fref=ts), na którym można zapoznać się z aktualnościami z życia Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu.

Autor: Jędrzej Daszkiewicz

GALERIA>>

Sukcesy naszych lekarzy w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

W ostatnich dniach lekarze weterynarii z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dokonali kilku skomplikowanych zabiegów chirurgicznych na zwierzętach egzotycznych.

Warto obejrzeć załączony materiał zrejestrowany kamerami TVN
http://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-weterynaria-egzotyczna,716227.html

Eksperci z 25 krajów dyskutowali o szkodliwości zanieczyszczonego powietrza na rośliny uprawne

Sukcesem zakończyła się ubiegłotygodniowa, międzynarodowa konferencja na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do naszej uczelni przyjechało 100 naukowców – ekspertów z 25 krajów (również pozaeuropejskich), działających w ramach programu International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops (Międzynarodowy Program Współpracy dotyczący wpływu zanieczyszczeń powietrza na rośliny naturalne i uprawne – ICP Vegetation), powołanego pod auspicjami Konwencji Genewskiej ONZ. Podobne konferencje odbywają się od 30 lat, co roku, w różnych krajach. Tym razem po raz pierwszy w Polsce.

Z roku na rok zwiększa się świadomość społeczna dotycząca wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Niestety, często pomijane jest oddziaływanie go na ekosystemy, w tym na rośliny uprawne, a w konsekwencji na bioróżnorodność. A skutkiem zanieczyszczonego powietrza jest obniżenie plonowania oraz jakość produkowanej żywności, co w konsekwencji prowadzi do znaczących strat ekonomicznych. Szacuje się, że na poziomie europejskim straty ekonomiczne związane z wpływem ozonu na 23 gatunki roślin uprawnych określa się na 6,7 miliardów euro, natomiast globalne dochodzą nawet do 26 miliardów dolarów
Przez 3 dni (15 – 17 lutego br.) naukowcy – eksperci omawiali w Poznaniu opracowanie standardowej metody oceny ryzyka szkód w wegetacji roślin spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza. Opracowana metodologia zostanie zastosowana w wielu krajach i pozwoli na wskazanie obszarów roślin uprawnych, które najbardziej narażone są na negatywny wpływ, w szczególności ozonem troposferycznym
Dyskutowano także nad najnowszymi wynikami akumulacji zanieczyszczeń w mchach. Mchy bowiem dostarczają informacji na temat terenów z podwyższonym ryzykiem wysokiego poziomu zanieczyszczeń i stosowane są jako tzw. biowskaźniki depozycji takich zanieczyszczeń, jak metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć), czy azot. Wyniki wskazują, że w wielu krajach Europy zanieczyszczenie zmniejsza się, lecz ciągle pozostają pojedyncze miejsca wzbudzające obawy.
Ubiegłotygodniowa konferencja zorganizowana została przez naukowców z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska WIŚiGP oraz Instytutu Botaniki im. F. Szafera w Krakowie przy współudziale Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UP. Koordynatorem programu jest Centrum Ekologii i Hydrologii w Bangor (Wielka Brytania).
Otwarcia konferencji dokonał JM Rektor, prof. Jan Pikul, a nad całością organizacyjnie czuwała dr hab. Klaudia Borowiak
Rzecznik prasowy
18 lutego 2017 r.

Foto: Rafał Stasiak
 

Czas na naukę, czas na zabawę

W minioną sobotę (11 lutego) hole uniwersyteckiego centrum naukowo-dydaktycznego przy ul. Dojazd zamieniły się w salę balową. Tego dnia karnawałową zabawę już po raz piąty zorganizował Konwent Samorządu Studenckiego.

- Po trudach minionego semestru i sesji egzaminacyjnej czas na zabawę. Jestem przekonany, że Bale Przyrodnika w następnych latach będą kontynuowane i na stałe wpiszą się w kalendarz imprez studenckich, bowiem cieszą się niesłabnącym powodzeniem – powiedział JM Rektor prof. Jan Pikul, witając w towarzystwie prorektora ds. studiów, prof. Cezarego Mądrzaka, przybyłą tego wieczoru do Biocentrum brać studencką oraz zaproszonych gości

Studenci – organizatorzy, hole zaadoptowali na to karnawałowe spotkanie dla blisko 150 par. Dobrana muzyka świetnie harmonizowała z gustami wszystkich balowiczów.

Rzecznik prasowy UP
13 lutego 2017 r.

Foto: Jerzy Lorych
 

Pierwszy absolwent anglojęzycznych studiów doktoranckich

Doktor Mohamed El-Sherbiny, pracownik naukowy Narodowego Instytutu Badawczego w Kairze, jest pierwszym absolwentem anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Pracę doktorską pt. „Oleje w formie nanoemulsji w żywieniu krów mlecznych” Mohamed El-Sherbiny zrealizował w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Szumacher-Strabel.
 
Podczas obrony,  Mohamed El-Sherbiny, przedstawił wyniki doświadczeń in vitro i in vivo, opublikowanych jako cykl prac w Journal of Dairy Science oraz  w Journal of Animal and Feed Sciences.
 
Liczba studentów  anglojęzycznych studiów III stopnia realizujących prace doktorskie w naszym uniwersytecie systematycznie wzrasta, a absolwent z Egiptu przejdzie do historii UPP, jako pierwszy absolwent ze stopniem doktora  nauk rolniczych w zakresie zootechniki, anglojęzycznych studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Dr Mohamed El-Sherbiny wraca do kraju i  życzymy mu powodzenia w kontynuowaniu kariery naukowej.

 

Rzecznik prasowy UP
13 lutego 2017 r.

Zakończenie cyklu wykładów dla studentów – Podsumowanie

Biuro Karier po raz pierwszy w nowej strukturze, gdyż w Dziale Marketingu i Komunikacji w okresie od grudnia do końca stycznia zorganizowało cykl obowiązkowych wykładów dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych. Wybór tej grupy studentów nie był przypadkowy, gdyż jako ostatnie roczniki studiów (pomimo dostępności szerokiej oferty studiów podyplomowych) mają poczucie dużej odpowiedzialności za swoje losy zawodowe. Dzięki wysokiej jakości kształcenia jakie oferują studia na Uniwersytecie Przyrodniczym, nasi absolwenci są poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Aby w pełni wyposażyć naszych przyszłych abiturientów w kompleksową wiedzę praktyczną, Biuro Karier podejmuje działania, które mają pomóc w jak najlepszym przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej i „rozpracowaniu rekrutera”.

Dzięki nabyciu umiejętności właściwej „autoprezentacji i sztuce wystąpień publicznych”, jak również określeniu swojego potencjału, poprzez odbycie grupowych warsztatów z Coachem kariery, zdobycie pracy marzeń staje się łatwiejsze.

Dla uczestników wykładów chcących założyć własną firmę, przygotowane zostały wykłady zorganizowane dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii mgr Jacka Wawrzynowicza, pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania oraz Fundacji Rozwoju Talentów.

Pomimo szeregu zajęć organizowanych w ramach programów studiów na których studenci chętnie angażują się w pracę grupową, nabycie dodatkowych umiejętności komunikacji i współpracy w zespole umożliwi w przyszłości zwiększenie jej efektywności.

Poprzez uświadomienie sobie, tak cennego nieodnawialnego zasobu, jakim jest upływający czas, możliwe było nabycie umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz zastosowania nowoczesnych metod organizacji czasu w celu osiągnięcia popularnego w dzisiejszych czasach „Work-Life Balance”.

Tegoroczna edycja wykładów spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy świadomi własnej wartości i drzemiącego w nich potencjału są dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań, piastowania odpowiedzialnych stanowisk oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Sandra Witczak
Biuro Karier
Dział Marketingu i Komunikacji

V posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Podczas ostatniego (25 stycznia br.), posiedzenia Senatu UP obrady zdominowały dwa punkty: wręczenie mianowań i powołań na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, oraz wręczenie absolwentom dorocznych nagród za najlepsze prace magisterskie, listów gratulacyjnych ich opiekunom, medali „Za osiągnięcia w studiach” oraz dyplomów potwierdzających przyznanie przez ministra NiSW stypendiów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.

JM rektor, prof. Jan Pikul mianował na stanowisko profesora zwyczajnego następujących naukowców: 

  • prof. dr. hab. Włodzimierza Bresia

  • prof. hab. Jacka Nowaka

  • prof. dr. hab. Jacka Przybyła

  • prof. dr. hab. Mirosławę Gilewską,

Powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego otrzymali:

  • dr hab. Anna Grabiec, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii (WIŚiGP)
  • dr hab. Tomasz Kałuża, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej (WIŚiGP)
  • dr hab. Agnieszka Ławniczak, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska (WIŚiGP)
  • dr hab. Magdalena Rudzińska, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (WNoŻiŻ)
  • dr hab. Piotr Szulc, Katedra Agronomii (WRiB)
  • dr hab. Joanna Śliwowska, Instytut Zoologii (WMWiNoZ)

Po wręczeniu profesorom i doktorom habilitowanych mianowań i powołań na profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, prorektor ds. studiów prof. Cezary Mądrzak przedstawił listę absolwentów, którym JM Rektor w towarzystwie dziekanów wręczył nagrody imienia prof. Jerzego Zwolińskiego, a opiekunom prac magisterskich listy gratulacyjne oraz medale „Za osiągnięcia w studiach”.

  

 

Lista nagrodzonych absolwentów w załączniku.

Studentom, którym pod koniec ubiegłego roku minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017, JM Rektor wręczył dyplomy potwierdzające, a lista nagrodzonych studentów opublikowana została na uczelnianej stronie www w AKTUALNOŚCIACH, 20 grudnia 2016 r. pt. „Ministerialne stypendia dla uzdolnionych studentów”.

Foto: Krystyna Madelska
Tekst: rzecznik prasowy UP
26 stycznia 2017 r.
 

pliki: 

Nie jem palmowego – chronię orangutany

W dniu 17 stycznia 2017 r. w Poznaniu prof. dr hab. Piotr Łakomy Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dr hab. Bożena Danyluk Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podpisali porozumienie określające zasady współpracy w prowadzeniu akcji promocyjno-informacyjnej „Nie jem palmowego – chronię orangutany”. Koordynatorami akcji zostali: dr hab. Małgorzata Woźniewicz z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu oraz dr inż. Andrzej Węgiel z Wydziału Leśnego.

Celem akcji „Nie jem palmowego – chronię orangutany” jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu na zdrowie człowieka utwardzonych kwasów tłuszczonych oraz globalnych zmian środowiska powodowanych przez zastępowanie lasów tropikalnych plantacjami oleju palmowego.
Olej palmowy jest częstym składnikiem produktów żywnościowych takich jak: margaryna, wyroby mleczne, czekolada, chipsy, batony, pieczywo, mrożona pizza, lody, zupy instant, sosy i gotowe dania. Praktycznie, to bardzo trudno jest zrobić zakupy spożywcze, aby uniknąć tego składnika. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że spożywanie oleju palmowego (w formie utwardzonej, w jakiej występuje w produktach spożywczych) nie tylko niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie, ale przede wszystkim, że jego produkcja jest powodem wylesiania milionów hektarów lasów tropikalnych.
Robiąc codzienne zakupy, może warto rozważyć wybieranie produktów nie zawierających w swoim składzie oleju palmowego. W ten sposób nie tylko chronimy swoje zdrowie, ale także nie przyczyniamy się do niszczenia lasów tropikalnych.
Zapraszamy na stronę www.up.poznan.pl/orangutany

źródło wles.up.poznan.pl

FACEBOOK >>

Jolanta Węgiel

Noworoczne spotkania

Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem zespołowego składania sobie noworocznych życzeń w nastroju  świątecznym i wspólnym odśpiewaniem kolęd. A  rozpoczęło je, we wtorek 10 stycznia w Sali Rungego,  uroczyste  spotkanie  przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich jednostek  z kierownictwem Uniwersytetu.  

JM Rektor, prof. Jan Pikul  w syntetycznej formie przypomniał ubiegłoroczne najważniejsze  fakty, jakie wydarzyły się w minionym roku  w naszej uczelni. Był to przede wszystkim rok wyboru nowych władz uczelni,  rok bogaty w dokonania naukowo-badawcze , dydaktyczne, inwestycyjno- remontowe i organizacyjne. A przed nami - powiedział Rektor - rok 2017, który  stawia trudniejsze wyzwania i cele.  Zebranym, i za ich pośrednictwem, całej wspólnocie  Uniwersytetu Przyrodniczego,  rektor przekazał  najlepsze  życzenia w pracy, oraz  w życiu osobistym, obyśmy mogli ze spokojem realizować  nakreślone  cele na nadchodzące miesiące nowego roku.
 
Foto: Krystyna Madelska
   
 
 
W czwartek, 12 stycznia, również w sali Kolegium Rungego, życzenia składała sobie społeczność Wydziału Technologii Drewna. Dziekan Wydziału, prof. Bartłomiej Mazela podziękował współpracownikom za pracowity miniony rok. Podkreślił, że  twórcza praca całego zespołu ugruntowała wysoką pozycję Wydziału.  To noworoczne spotkanie technologów drewna było również okazją do nagrodzenia zwycięzców, ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku na wydzial,  otwartego konkursu na wykonanie choinkowych kompozycji  wyłącznie z drewna.
Foto: Maciej Szebiotko 
   
 
 
 
W sobotni poranek (14 stycznia), co już stało się tradycją, kierownictwo uniwersytetu  - rektorzy, dziekani, kanclerz, kwestor, przedstawiciele  organizacji związkowych, spotkali się z byłymi pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy przeszli na emeryturę lub rentę. JM Rektor przypomniał  emerytom najważniejsze wydarzenia i fakty 2016 roku. Jednocześnie przekazał im najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia.  Świąteczny, kolędowy nastrój wytworzyli najmłodsi artyści,  popularne „Łaniki” oraz tancerze z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich. Dwugodzinne spotkanie  w sali  bloku F, przy ul. Dożynkowej, zakończyło się wzajemnym składaniem sobie  serdecznych noworocznych życzeń.
Foto: Andrzej Tarnawski i Piotr Oleszak 
    
 
 
 
 
Rzecznik prasowy UP
16 stycznia 2017 r.