Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Aktualności

Nie jem palmowego – chronię orangutany

W dniu 17 stycznia 2017 r. w Poznaniu prof. dr hab. Piotr Łakomy Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dr hab. Bożena Danyluk Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podpisali porozumienie określające zasady współpracy w prowadzeniu akcji promocyjno-informacyjnej „Nie jem palmowego – chronię orangutany”. Koordynatorami akcji zostali: dr hab. Małgorzata Woźniewicz z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu oraz dr inż. Andrzej Węgiel z Wydziału Leśnego.

Celem akcji „Nie jem palmowego – chronię orangutany” jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu na zdrowie człowieka utwardzonych kwasów tłuszczonych oraz globalnych zmian środowiska powodowanych przez zastępowanie lasów tropikalnych plantacjami oleju palmowego.
Olej palmowy jest częstym składnikiem produktów żywnościowych takich jak: margaryna, wyroby mleczne, czekolada, chipsy, batony, pieczywo, mrożona pizza, lody, zupy instant, sosy i gotowe dania. Praktycznie, to bardzo trudno jest zrobić zakupy spożywcze, aby uniknąć tego składnika. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że spożywanie oleju palmowego (w formie utwardzonej, w jakiej występuje w produktach spożywczych) nie tylko niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie, ale przede wszystkim, że jego produkcja jest powodem wylesiania milionów hektarów lasów tropikalnych.
Robiąc codzienne zakupy, może warto rozważyć wybieranie produktów nie zawierających w swoim składzie oleju palmowego. W ten sposób nie tylko chronimy swoje zdrowie, ale także nie przyczyniamy się do niszczenia lasów tropikalnych.
Zapraszamy na stronę www.up.poznan.pl/orangutany

źródło wles.up.poznan.pl

FACEBOOK >>

Jolanta Węgiel

Noworoczne spotkania

Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem zespołowego składania sobie noworocznych życzeń w nastroju  świątecznym i wspólnym odśpiewaniem kolęd. A  rozpoczęło je, we wtorek 10 stycznia w Sali Rungego,  uroczyste  spotkanie  przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich jednostek  z kierownictwem Uniwersytetu.  

JM Rektor, prof. Jan Pikul  w syntetycznej formie przypomniał ubiegłoroczne najważniejsze  fakty, jakie wydarzyły się w minionym roku  w naszej uczelni. Był to przede wszystkim rok wyboru nowych władz uczelni,  rok bogaty w dokonania naukowo-badawcze , dydaktyczne, inwestycyjno- remontowe i organizacyjne. A przed nami - powiedział Rektor - rok 2017, który  stawia trudniejsze wyzwania i cele.  Zebranym, i za ich pośrednictwem, całej wspólnocie  Uniwersytetu Przyrodniczego,  rektor przekazał  najlepsze  życzenia w pracy, oraz  w życiu osobistym, obyśmy mogli ze spokojem realizować  nakreślone  cele na nadchodzące miesiące nowego roku.
 
Foto: Krystyna Madelska
   
 
 
W czwartek, 12 stycznia, również w sali Kolegium Rungego, życzenia składała sobie społeczność Wydziału Technologii Drewna. Dziekan Wydziału, prof. Bartłomiej Mazela podziękował współpracownikom za pracowity miniony rok. Podkreślił, że  twórcza praca całego zespołu ugruntowała wysoką pozycję Wydziału.  To noworoczne spotkanie technologów drewna było również okazją do nagrodzenia zwycięzców, ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku na wydzial,  otwartego konkursu na wykonanie choinkowych kompozycji  wyłącznie z drewna.
Foto: Maciej Szebiotko 
   
 
 
 
W sobotni poranek (14 stycznia), co już stało się tradycją, kierownictwo uniwersytetu  - rektorzy, dziekani, kanclerz, kwestor, przedstawiciele  organizacji związkowych, spotkali się z byłymi pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego, którzy przeszli na emeryturę lub rentę. JM Rektor przypomniał  emerytom najważniejsze wydarzenia i fakty 2016 roku. Jednocześnie przekazał im najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia.  Świąteczny, kolędowy nastrój wytworzyli najmłodsi artyści,  popularne „Łaniki” oraz tancerze z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich. Dwugodzinne spotkanie  w sali  bloku F, przy ul. Dożynkowej, zakończyło się wzajemnym składaniem sobie  serdecznych noworocznych życzeń.
Foto: Andrzej Tarnawski i Piotr Oleszak 
    
 
 
 
 
Rzecznik prasowy UP
16 stycznia 2017 r.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wśród Uniwersytetów Młodego Odkrywcy

Dwa wydziały: Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Technologii Drewna znalazły się w gronie zwycięskich projektów, które otrzymają granty na uruchomienie działalności programu pn. Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO). Finansowanie projektu wsparło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogółem do organizatorów UMO wpłynęło 200 wniosków. Zwycięskie 65 otrzyma dofinansowanie na realizację zajęć w wysokości do 40 tys. zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie wykładów, podczas których dzieci i młodzież licealna, w wieku od 6 do 16 lat, pod okiem naukowców będzie mogła - w najbardziej dostępnej formie - zapoznawać się z najnowszymi badaniami naukowymi.

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w cyklu „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”, a na Wydziale Technologii Drewna „Tego nie wiesz o drewnie”.

Program UMO jest inicjatywą realizowaną w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażanej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego.

Zajęcia odbywać się będą od lutego do czerwca 2017 roku.

Rzecznik prasowy UP
5 stycznia 2017 r.

Profesor Grzegorz Skrzypczak odznaczony medalem im. Szembeka

Pod koniec ubiegłego roku w Sali Ziemi MTP odbyła się jubileuszowa gala z okazji 20-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej, której tradycja sięga początku XX wieku. Podczas spotkania, osobom zasłużonym na rzecz rolnictwa i rozwoju wielkopolskiej wsi, wręczono medaliony im. dr. Aleksandra hr. Szembeka.

Aleksander hr. Szembek był aktywnym działaczem społeczno-polityczno-gospodarczym. Między innymi w okresie tworzenia się Wszechnicy Piastowskiej, późniejszego Uniwersytetu Poznańskiego, postulował, aby na nowej uczelni uwzględniono w szerszym stopniu problematykę ekonomiczno-społeczną. W opracowanym memoriale dał podwaliny powołania na UP studiów rolniczo-leśnych.
Podczas uroczystej gali Wielkopolskiej Izby Rolniczej, medalem imienia tego wielce zasłużonego działacza, wyróżniono osoby, które współcześnie pracują na rzecz rozwoju rolnictwa i wsi wielkopolskiej. Wśród, osób zasługujących na tego rodzaju odznaczenie, znalazł się były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Rzecznik prasowy UP
5 stycznia 2017 r.

Wydział Ekonomiczno- Społeczny UPP z pełnymi uprawnieniami naukowymi

W 10. roku, od daty powstania, samodzielnej jednostki uczelnianej – Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, 19 grudnia 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła bardzo istotną decyzję:

Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Jest to duży sukces kierownictwa uczelni i wydziału, bowiem do tej pory osoby z tytułami doktora mogły habilitować się w innych uczelniach mających uprawnienia. Wniosek w tej sprawie do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów został skierowany wiosną ubiegłego roku.

W 2006 roku połączono katedry: Ekonomii, Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Pedagogiki oraz Nauk Społecznych. Wszystkie katedry ekonomiczne wywodzą się z Katedry Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego, czyli od roku 1919.

Obecnie na wydziale prowadzone są następujące kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz polityka społeczna.

Rzecznik prasowy UP
4 stycznia 2017 r.

Prezent gwiazdkowy dla najlepszych studentów

 Podczas ostatniego (21 grudnia), IV posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego JM Rektor Jan Pikul, w towarzystwie dziekanów poszczególnych wydziałów, wręczył nagrody i listy gratulacyjne studentom wyróżniającym się w nauce i aktywnej działalności społecznej na rzecz środowiska studenckiego naszej uczelni.

Nagrody pieniężne otrzymali:

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 1. Szymon Rutecki z kierunku biotechnologia
 2. Daria Nowak z kierunku inżynieria rolnicza
 3. Agata Stecyk z kierunku ochrona środowiska
 4. Violetta Szuba z kierunku rolnictwo

  Wydział Leśny
 5. Mateusz Dąbrowski z kierunku leśnictwo
 6. Weronika Mysiak z kierunku leśnictwo
 7. Martyna Rębacz z kierunku leśnictwo

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 8. Patrycja Kaźmierczak z kierunku zootechnika
 9. Dorota Dziurleja z kierunku zootechnika
 10. Magdalena Gałęska z kierunku zootechnika

  Wydział Technologii Drewna

  - nagroda zespołowa:
 11. Katarzyna Jackowska, Katarzyna Juszczyk z kierunku projektowanie mebli

  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 12. Kornel Michalak z kierunku ogrodnictwo

  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 13. Emilia Ewa Zawieja z kierunku dietetyka
 14. Adam Maria Bałwas z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 15. Paulina Luiza Wiza z kierunku towaroznawstwo

  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 16. Mikołaj Sobieraj z kierunku gospodarka przestrzenna

  Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 17. Bartłomiej Bajan z kierunku ekonomia
 18. Krystian Bensch z kierunku ekonomia
 19. Maja Śniegowska z kierunku ekonomia
 20. z inicjatywy prorektora ds. studiów nagrodę zespołową uzyskały
  Laura Żądło z kierunku inżynieria i gospodarka wodna
  Anna Kołacz z kierunku ogrodnictwo

Listy gratulacyjne otrzymali:

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 1. Magdalena Natalia Kubiak z kierunku biotechnologia
 2. Bożena Nowak z kierunku ekoenergetyka
 3. Magdalena Mendyk z kierunku ochrona środowiska
 4. Magdalena Gumienna z kierunku Rolnictwo:

  Wydział Leśny

 5. Emilia Gurlaga z kierunku leśnictwo
 6. Małgorzata Hoppe z kierunku leśnictwo
 7. Agnieszka Urbaniak z kierunku leśnictwo

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierząt

 8. Ewelina Andrzejewska z kierunku zootechnika
 9. Aneta Konieczna z kierunku zootechnika
 10. Ewelina Krystkowiak z kierunku zootechnika

  Wydział Technologii Drewna

 11. Mateusz Starosta z kierunku projektowanie mebli
 12. Sebastian Stachowiak z kierunku technologia drewna

  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 13. Agata Ziółek z kierunku dietetyka
 14. Michał Kazimierczak z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 15. Magdalena Majerowska z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 16. Patryk Losik z kierunku gospodarka przestrzenna
 17. Aleksandra Zamkowska z kierunku gospodarka przestrzenna

  Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 18. Przemysław Cieślak z kierunku ekonomia
 19. Weronika Wyduba z kierunku ekonomia
 20. Dominika Chojnacka z kierunku finanse i rachunkowość
 21. Weronika Grochowska z kierunku finanse i rachunkowość

Nagrodzonym studentom – gratulujemy!

Rzecznik prasowy UP
23 grudnia 2016 r.

Spotkanie opłatkowe Studenckiego Koła Naukowego Rolników

Okres przedświąteczny kojarzy się nam przede wszystkim z intensywnymi przygotowaniami. Często tracimy głowę skupiając się na tym, co nieistotne, co materialne. W ferworze pracy zatrzymajmy się choć na moment i zwróćmy uwagę na otaczające nas osoby. Poświęćmy im swój czas. Postarajmy się w tym szczególnym okresie znaleźć go, jak najwięcej, dla rodziny, przyjaciół i bliskich nam osób. To jest cały sens tego szczególnego okresu w roku.

W myśl tej idei postąpili również członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rolników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dnia 20 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Studenckiego Koła Naukowego Rolników. Zgromadzonych serdecznie powitała koleżanka Joanna Kaźmierczak, a kolega Mateusz Samson wygłosił interesujący wykład pt. „Nie wszystko szampan, co ma bąbelki”. Etapy produkcji i tajniki win musujących poznał podczas pobytu w Szampanii. Te praktyczne wskazówki dotyczące serwowania prawdziwego szampana będą bardzo pomocne przed zbliżającym się zakończeniem roku.

Spotkania zakończyło wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole, któremu przewodniczyła dr Zuzanna Sawinska.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia zarząd Studenckiego Koła Naukowego Rolników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z opiekunem prof. dr hab. Janem Kryszakiem, życzy wszystkim pracownikom, studentom oraz całej społeczności uniwersyteckiej wiele zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2017 roku.

Zdjęcia z wydarzenia: https://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-Rolników-UP-104628530003773/

Sekretarz SKNR UP w Poznaniu Bernadetta Ryńska
22 grudnia 2016 r.
/JL/

Ministerialne stypendia dla uzdolnionych studentów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę  wybitnie uzdolnionych studentów, którym minister przyznał na rok 2016 -2017 stypendia w  wysokości 15 tys. zł.

 Wśród nagrodzonych znalazło się siedmioro studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
1.       Sylwia Bartnikowska, studentka II roku studiów II stopnia – kierunek ekoenergetyka,
2.       Agata Jasiak, studentka IV roku – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,
3.       Mateusz Kęsy, student II roku studiów  II st. – kierunek ochrona przyrody
4.       Bartosz Krysztofiak, student IV roku – kierunek inżynieria i gospodarka wodna,
5.       Jakub Kulus, student V roku jednolitych studiów magisterskich – weterynaria,
6.       Marcin Ryczek, student IV roku  – kierunek biotechnologia,
7.       Stanisław Zaborowski, student IV roku  – kierunek inżynieria i gospodarka wodna.
Nagrodzonym studentom i ich opiekunom naukowym – gratulujemy!
 
 
Rzecznik prasowy UP                                                                                                                                   20  grudnia 2016 r.

Nowy obraz w galerii portretów rektorów

 Zgodnie z akademickim zwyczajem portret ustępującego rektora zawieszany jest w uczelnianej Sali Senatu. Portret jest formą uhonorowania rektora, który zakończył kadencję. 16 grudnia 2016 roku, w reprezentacyjnej sali Collegium Maximum, zawisł obraz z podobizną prof. zw. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, trzynastego rektora w 65 letniej historii uczelni. Tym samym wizerunek rektora wzbogacił w Sali Senatu galerię dotychczasowych rektorów, obok Patrona Uczelni, Augusta hr. Cieszkowskiego.

JM Rektor prof. Jan Pikul podczas ceremonii  uroczystego odsłonięcia portretu-wizerunku  powiedział m.in: - Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją dzieła moich poprzedników, pielęgnacją pięknej akademickiej tradycji, kontynuowanej od chwili usamodzielnienia się uczelni, czyli od roku 1951.

Twórcą obrazu prof. Grzegorza Skrzypczaka  jest artystka-plastyk Agnieszka Frąckowiak,  absolwentka poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Autorka przyznała, że propozycja namalowania podobizny Pana Rektora Skrzypczaka była nie tylko zaskoczeniem, ale i wielkim wyróżnieniem.  - Zdawałam sobie sprawę z ogromu pracy i odpowiedzialności, jaki na siebie nałożyłam przyjmując zlecenie. Przy sztaludze spędziłam wiele godzin, pełna wiary w niezwykłość mojego przedsięwzięcia.
 Wśród  gości, najbliżsi bohatera dnia:  współpracownicy  czterech rektorskich i prorektorskich  kadencji, byli rektorzy    Akademii Rolniczej, profesorowie Włodzimierz Fiszer i Jerzy Pudełko, dziekani, przedstawiciele organizacji uczelnianych, przyjaciele i przede wszystkim najbliższa rodzina – małżonka  Barbara i dwaj synowie.
Odsłonięte dzieło artystki zostało wysoko ocenione przez uczestników piątkowego spotkania za wiernie, w pastelowych barwach, odtworzony na wizerunek Profesora.
 
 
 
 
 
 

Rzecznik prasowy UP 17 grudnia 2016 r.
Foto: Jerzy Lorych
 

 

Cykl wykładów ogólnouczelnianych dla studentów II stopnia

Z inicjatywy Biura Karier UP w grudniu 2016 i styczniu 2017 odbywa się cykl wykładów z zakresu planowania kariery zawodowej i przedsiębiorczości w ramach zajęć ogólnouczelnianych dla studentów stacjonarnych II stopnia.

W dniu 13.12.16 dużym zainteresowaniem 150 studentów cieszył się wykład pt: Jak rozpracować rekrutera na rozmowie rekrutacyjnej?, prowadzony przez doradcę ds. przedsiębiorczości z Biura Karier, panią Kingę Kaczmarczyk. Wykład był także doskonałą okazją, aby zachęcić studentów do skorzystania z profesjonalnych usług doradczych świadczonych przez nasze BK w ramach projektu pt: Kompleksowy program rozwoju jakości usług oferowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 30.09.2019 r.). Dodatkowo istnieje możliwość spotkania się z doradcami na spotkaniach pt: Przystań kariery na wszystkich Wydziałach, gdzie można będzie skonsultować dokumenty aplikacyjne i zapisać się do projektu Biura Karier. 14.12.16 doradcy kariery spotkali się ze studentami na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Ogrodach.

Najbliższa Przystań kariery to: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Piątkowska 94e, w grudniu 21.12.2016 (środa) i w styczniu 10.01.2017 (wtorek) w godz. 8-14.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu na: www.biurokarier.up.poznan.pl/ lub na facebooku Projekt-ABK-UP-Poznań.

  

  

Kinga Kaczmarczyk
Biuro Karier UPP