Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Ogłoszenia

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:

LOKALIZACJA: Potasze, ulica Sosnowa 1/3, gm. Czerwonak, obręb Owińska, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: lokal mieszkalny o pow. 72,60 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 47,20 m2, działka nr 697/2 – udział 1198/5507 części,
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu mieszkalnego i pomieszczenia gospodarczego, udział w prawie użytkowania
wieczystego gruntu,
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 145.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na piętrze budynku, pomieszczenie gospodarcze usytuowane jest w dawnej drewnianej stodole.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość, położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej.
Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej.

LOKALIZACJA: Gorzycko Stare gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 181/2 o pow. 0,0904 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 35.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 1/3 o pow. 0,0121 ha, ark. mapy 09
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 13.520,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 16.629,60 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 1/3 o pow. 0,0121 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 1/4 i 1/5 o łącznej pow. 0,1047 ha, ark. mapy 09
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 116.960,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 143.860,80 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek nr 1/4 i 1/5 o pow. 0,1047 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.
Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez część działki nr 4/5 obręb Golęcin, ark. mapy 09 dla działki nr 1/4 obręb Golęcin, ark. mapy 09.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 1/6 o pow. 0,2171 ha, ark. mapy 09
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 242.510,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 298.287,30 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 1/6 o pow. 0,2171 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 5/3 i 5/4 o łącznej pow. 0,1870 ha, ark. mapy 10
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 208.890,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 256.934,70 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek nr 5/3 i 5/4 o pow. 0,1870 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.
Dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez część działki nr 13/1 obręb Golęcin, ark. mapy 10 dla działki nr 5/4 obręb Golęcin, ark. mapy 09.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 4/5 o łącznej pow. 0,1806 ha, ark. mapy 09
FORMA KORZYSTANIA: użytkowanie wieczyste
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 175.240,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 215.545,20 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek nr 4/5 o pow. 0,1806 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.
Kupujący wyrazi zgodę na ustanowienie służebności drogowej przez część działki nr 4/5 obręb Golęcin, ark. mapy 09 dla działki
nr 1/4 obręb Golęcin, ark. mapy 09.

LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 13/1 o pow. 0,1605 ha, ark. mapy 10
FORMA KORZYSTANIA: użytkowanie wieczyste
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 155.730,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 191.547,90 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki nr 13/1 o pow. 0,1605 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość obecnie jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „III Rama Komunikacyjna odcinek północny” wywołany uchwałą Rady Miasta Poznania nr L/528/IV/04 z dnia 20.07.2004r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.) wskazuje, że nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem kdZ.2 – tereny transportu – drogi zbiorcze oraz na terenie oznaczonym symbolem kdGP.1.1 – tereny transportu - drogi główne ruchu przyspieszonego.
Kupujący wyrazi zgodę na ustanowienie służebności drogowej przez część działki nr 13/1 obręb Golęcin, ark. mapy 10 dla działki
nr 5/4 obręb Golęcin, ark. mapy 09.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy
ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy
w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia
30 marca 2017 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg oraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do dnia
30 marca 2017 roku na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Banku Zachodnim WBK S.A. VI O/Poznań, nr rachunku:
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Uczelni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych, dotyczących transakcji kupna.
Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 409, e-mail: nataps@up.poznan.pl
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 52.
 

Coachingowe sesje warsztatowe (II moduł)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na:

Coachingowe Sesje Warsztatowe
pt. „Efektywna prezentacja dla biznesu: oferta, teaser inwestycyjny, prototyp
i wizualizacja”

Sesje odbędą się w sali konferencyjnej CIiTT w Kolegium Rungego
przy ul. Wojska Polskiego 52, I piętro

Możliwość wyboru jednego terminu:

 • 4 kwietnia 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana – specjalizacja Biotechnologia)
 • 12 kwietnia 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologia żywności i żywienia)
 • 10 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Meblarstwo i technologia drewna)
 • 17 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Inżynieria środowiska/gospodarka odpadami/ochrona środowiska)
 • 24 maja 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologie w rolnictwie oraz pozostałe przyrodnicze)
  Proponowane sesje coachingowe mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.

Program obejmuje m.in.:

 1. Oferta technologiczna – uwarunkowania formalne i prawne, forma i zakres.
 2. Strategia komunikacji – briefing i główne elementy, przykłady z danej specjalności.
 3. Ścieżka komercjalizacji i zróżnicowanie strategii, zmiana tzw. targetu w praktyce.
 4. Teaser inwestycyjny – jego funkcja i praktyczne znaczenie, prototyp i wizualizacja.
 5. Prezentacja oferty a poziom gotowości technologicznej – rola asysty wdrożeniowej.

Organizatorzy zapewniają:

 • Materiały warsztatowe,
 • Profesjonalną kadrę,
 • Poczęstunek podczas warsztatów.

Zgłoszenia:

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia oraz jego wersję elektroniczną proszę przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl.

Liczba miejsc na jedną sesję jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Sesje warsztatowe finansowane są w ramach projektu „InnCOM_PULS” w ramach programu MNiSW pn. DIALOG.

Komunikat Biblioteki Głównej dotyczący dostępu testowego do baz danych

E-zasoby – dostęp testowy.
Biblioteka zaprasza do zapoznania się w ramach dostępu testowego z:

 • bazą BioOne oferującą ponad 135 tysięcy artykułów pochodzących z 200 tytułów czasopism od 149 wydawców. Dostęp do 31 maja 2017.
 • bazą AccessEngineering, referencyjną bazą wiedzy zawierającą najświeższe informacje z następujących dziedzin: inżynieria cywilna, telekomunikacja, informatyka, chemia, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria przemysłowa, materiałoznawstwo, mechanika, zarządzanie operacyjne. Dostęp do 24 kwietnia.
 • bazą OMMBID (Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease) wydawcy McGraw Hill. Baza ta to kompendium wiedzy na temat chorób genetycznych wrodzonych oraz szeroko rozumianej genetyki. Tworzona w oparciu o powszechnie znane publikacje The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Diseases oraz Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patient Care. Oprócz pełnych tekstów obu publikacji OMMBID oferuje szereg dodatkowych materiałów, takich jak: aktualizowane na bieżąco rozdziały książek, nowo dodane rozdziały/sekcje książek, zdjęcia, ilustracje, animacje, blog. Dostęp do 16 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie biblioteki.

XIII edycja konkursu na wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań organizuje XIII edycję konkursu na wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w latach 2015-2016. Przedmiot pracy może stanowić problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter.

Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, II piętro, p. 261 lub 265 do 15 listopada 2016r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu na stronie www.poznan.pl/studia

Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla uczestników ostatnich lat studiów doktoranckich i pracowników UP prowadzących dydaktykę, którzy planują podnieść swoje kwalifikacje.

Osoby zainteresowane kursem pedagogicznym w 2017 r. proszone są o zgłoszenie gotowości odbycia kursu w Dziekanacie Wydziału (pracownicy), u Kierowników Studiów Doktoranckich (doktoranci), w terminie do 14 kwietnia br.

Kurs odbędzie się pod koniec czerwca jeżeli zbierze się przynajmniej 20-osobowa grupa zainteresowanych.
Kurs jest odpłatny, wysokość opłaty zostanie podana po ustaleniu liczebności grupy.

 

UWAGA fałszywy e-mail w obiegu: UPS Express z fakturą do opłacenia

Informujemy o kolejnych próbach wyłudzeń!
Do odbiorców docierają wiadomości z informacją o nieopłaconych (lub do zapłacenia) fakturach.
Należy zachować szczególną ostrożność i nie reagować automatycznie. Wiadomość, może zawierać wirusa, link (odnośnik, przekierowanie) do stron potencjalnie niebezpiecznych, treść z próbą wyłudzenia informacji osobistych lub wyłudzenia środków płatniczych.

Więcej informacji na temat fałszywych wiadomości na stronach firmy UPS:
https://www.ups.com/content/pl/pl/about/news/service_updates/fraud_alert...

Dowiedz się jak rozpoznać oszustwo:
https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/fraud_ups_recognize.html

--
Ośrodek Informatyki

Prośba o wsparcie pracownika UP

Szanowni Państwo

Dwunastomiesięczny syn pracownika naszej uczelni, dra Marcina Wołpiuka, zmaga się chorobą nowotworową. Doktor Marcin Wołpiuk jest absolwentem naszej Uczelni, od 2015 roku jest zatrudniony na Wydziale Technologii Drewna.

Zwracam się do pt. pracowników naszej Uczelni o rozważenie możliwości przekazania "1%" z podatku dochodowego Organizacji Pożytku Publicznego o KRS 0000023852, hasło "Oliwier Wołpiuk". Wszystkie środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów leczenia i rekonwalescencji. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na działalność statutową Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi.

 

Dr inż. Maciej Sydor

Pełnomocnik Rektora UP w Poznaniu ds. osób niepełnosprawnych"

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 30 marca 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 13:30 w budynku Collegium Rungego odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zbliżających się konkursów na projekty badawcze ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną sylwetki oraz projekty wybranych laureatów konkursów OPUS i SONATA. Ponadto w spotkaniu wezmą udział pracownicy Uniwersytetu, którzy zaangażowani są w prace NCN – prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak oraz prof. dr hab. Marek Świtoński.
Spotkanie będzie miało charakter otwarty i skierowane jest do wszystkich osób, które zamierzają ubiegać się o finansowanie projektów w zakresie badań podstawowych z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż ciągników

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin Gorzyń z siedzibą w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

OGŁASZA Przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż:
 
Szczegóły w załączniku.

Konkurs dla doktorantów

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił V edycję konkursu na najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2016 roku, której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs przeprowadzany będzie w pięciu obszarach:

 • nauk humanistycznych i społecznych,
 • biologicznych i rolniczych,
 • ścisłych i nauk o Ziemi,
 • technicznych,
 • medycznych.

Komisja oceniająca nominuje do nagrody po jednej pracy naukowej z każdego wymienionego wyżej obszaru. Laureaci zostaną zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy podczas Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, w dniu 31 maja br.

Wnioski można składać do biura Oddziału PAN droga elektroniczną, pod adresem: kamila.sobkowska@pan.pl w terminie do 15 marca 2017 r..

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Oddziału (http://www.pan.poznan.pl/).

Rzecznik prasowy UP
14 lutego 2017 r.