Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Pracownik

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Poznań, dnia 17.01.2017r

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

PT PRACOWNICY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie przypomina ,że w budynkach Uczelni są ustawione pojemniki na surowce wtórne do segregacji ( papier, szkło, tworzywa sztuczne),które są na bieżąco usuwane przez firmę sprzątającą.

Zachęcamy społeczność akademicką do czynnego uczestnictwa w procesie segregacji a tym samym do obniżenia kosztów ponoszonych przez Uczelnię za odpady komunalne.

Odpady segregowane odbierane są za darmo !!!!

Kierownik Działu
Gospodarczego i Zaopatrzenia
Wiesław Janus

Dotyczy: dostawy mebli laboratoryjnych

16.01.17 r.

 

P.T. kierownicy
jednostek/komórek
organizacyjnych UP

 

Dotyczy: dostawy mebli laboratoryjnych.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli laboratoryjnych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Dotyczy: dostawy chemii gospodarczej

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę chemii gospodarczej którego przedmiotem będą m.in.:

 • środki czystości typu: płyn do WC, mleczko czyszczące, płyn do szyb, płyn do podłóg, tabletki i sól do zmywarki, proszek do prania, pasta BHP, mydło itp.,
 • art. gospodarstwa domowego typu: wiadro, mop, miotła, szufelka, gąbka, ściereczki, ręczniki, rękawiczki, worki na śmieci, papier toaletowy itp.

prosi o składanie potwierdzonych przez dysponenta środków zapotrzebowań wg tabeli poniżej w terminie do 31.01.2017 r. do pok. 416 lub na adres e-mail: piotra@up.poznan.pl

 

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

 

pliki: 

Uwaga - pilna informacja dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz podmiotów współpracujących

Informujemy, że 15.01.2017 r. (nabór przedłużony) kończy się nabór na kurs języka angielskiego dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz podmiotów współpracujących. 

Na aktualny nabór pozostało jeszcze 11 wolnych miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda osoba, która zarejestruje się na poniższej stronie
otrzyma darmowy podręcznik do nauki języka angielskiego.

INFORMACJE I ZAPISY :
www.wkdk.pl/m/upp

Dostawy mebli biurowych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Komunikat DGZ

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w związku przeprowadzaną inwentaryzacją w dniach od 09.01.17 do 13,01.17r., magazyn artykułów biurowych będzie nieczynny.
W wyjątkowych, pilnych sprawach proszę o kontakt z Panią Lidią Filas tel. 61 848 70 53

 

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy

Dotyczy: usługi wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przez okres 24 miesięcy.
Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego usługę wynajmu autokarów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 02.01.2017 roku przez okres 24 miesięcy świadczyć będzie firma: Komfortowe Przewozy Pasażerskie „BUSTOURIST” s.c. Wioleta Łukaszewska, Mirosław Łukaszewski, 62-100 Wągrowiec, ul. Polna 22.

Specyfika świadczenia usługi:

 1. Usługa obejmuje wyjazdy krajowe z wyłączeniem wyjazdów zagranicznych,
 2. Wyjazdy podzielone są na 5 kategorii:
  • Wyjazdy ryczałtowe - tabela nr 1,
  • Wyjazdy jednodniowe – tabela nr 2,
  • Wyjazdy dwudniowe – tabela nr 3,
  • Wyjazdy trzydniowe – tabela nr 4,
  • Wyjazdy czterodniowe – tabela nr 5.
 3. Do dyspozycji są 4 typy autokarów:
  • A1 od 12 - 18 miejsc
  • A2 od 20 – 30 miejsc
  • A3 od 32 - 50 miejsc
  • A4 powyżej 50 miejsc
 4. Długości tras opisane w przedziałach kilometrowych obejmują podróże w dwie strony – od wyjazdu spod Uczelni do przyjazdu z powrotem pod Uczelnię.
  Przykład: Wyjazd do Torunia – w jedną stronę 160 km., czyli w dwie strony 320 km. – wybieramy przedział kilometrowy powyżej 300 km. do 400 km..
 5. Zamówienie na wyjazd odbywać się będzie poprzez dostarczenie podpisanego wniosku o zamówienie publiczne wraz z załączonym zleceniem wykonania wyjazdu do Pani Beaty Przybyły pok. 415 Collegium Maximum w terminie minimum pięciu dni roboczych przed planowanym wyjazdem.
 6. Podane w tabelach ceny są wartościami netto należy doliczyć do nich 8% podatku VAT.
  Bliższych informacji w w/w sprawie udziela Pani Beata Przybyła tel. 61-848-70-60
  Tabele ze stawkami, zlecenie wykonania wyjazdu oraz protokół zdawczo-odbiorczy znajdują się w repozytorium dokumentów DGZ.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

DOSTAWY STANDARDOWYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w Repozytorium dokumentów zamieszczony został wykaz standardowych odczynników, drobnego sprzętu oraz szkła laboratoryjnego objętych obowiązującymi do dnia 05.12.2017 r. umowami przetargowymi.
W/w materiały zamawiać można bezpośrednio w firmie
ALFACHEM Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
tel./fax 61 875 30 66
e-mail biuro@alfachem.pl

K O M U N I K A T Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zakupu karpi świątecznych. Sprzedaż odbywać się będzie, podobnie jak w latach ubiegłych w pomieszczeniu 021 (piwnica) budynku Cieszkowskie Nowe,

w dniach:
21 grudnia (środa) i 22 grudnia (czwartek)
w godzinach od 900 do 1800

Cena za 1 kg karpia wynosi 13 zł.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 061 8487722.

 

 

Kierownik Działu Osobowego
i Spraw Socjalnych

Dorota Wiatr

Inwentaryzacja roczna środków materialnych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 26 ust. 3 poz. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) we wszystkich jednostkach (komórkach) organizacyjnych Uczelni przeprowadzona zostanie inwentaryzacja materiałów według stanu na 31 grudnia 2016 r.

Spisem z natury objęte zostaną następujące składniki majątkowe:
1. materiały ewidencjonowane (podręczne magazynki w instytutach i katedrach),
2. materiały w magazynach: Zakładu Graficznego, Magazynie Centralnym,
Artykułów Biurowych, Chemikaliów,
3. inwentarz żywy (zwierzęta doświadczalne),
4. wyroby gotowe,
5. roboty w toku,
6. inwestycje rozpoczęte,
7. paliwo.
Składy zespołów spisowych ustalą kierownicy poszczególnych jednostek (komórek) organizacyjnych.
W dniach od 19-go do 23-go grudnia br. w godzinach od 800 do 1400 przewodniczący zespołów spisowych pobiorą arkusze spisowe oraz towarzyszące druki inwentaryzacyjne w dziale Inwentaryzacji przy ul. Dożynkowej 9 bl. G, pokój 5.
Zespoły spisowe rozpoczną spis z natury 28.12. 2016 r. a zakończą 09.01. 2017 r.
Po zakończeniu inwentury przewodniczący zespołów spisowych (arkusze po dokonaniu spisu winny być wycenione, podliczone, stany ewidencyjne materiałów objętych spisem – uzgodnione z działem Ewidencji Środków Materialnych, potwierdzone podpisem pracownika tego działu na protokole zakończenia inwentaryzacji), przewodniczący zespołów spisowych złożą komplet dokumentów w dziale Inwentaryzacji do dnia 12 stycznia 2017 r.
Z uwagi na wprowadzanie inwentur materiałów ewidencjonowanych do zintegrowanego systemu zarządzania Uczelnią proszę o nie przekraczanie podanych wyżej terminów.
Otrzymują:
jednostki i komórki
organizacyjne Uczelni
Renata Wawrzyniak
Dział Inwentaryzacji