Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Pracownik

K O M U N I K A T BHP I OP

Szkolenie - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Inspektorat BHP i OP Uniwersytetu Przyrodniczego uprzejmie informuje, że w dniach 15 i 22 marca br. (środa) o godzinie 8:00, odbędzie się jednodniowe szkolenie dla pracowników uczelni z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie prowadzić będzie Pani mgr Jolanta Przytuła. Miejsce szkolenia: DS”Przylesie” ul. W.Polskiego 85 P-ń., Pracownia Katedry Żyw. Regionalnej, Etnicznej i Gosp. Dom. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia, maila z podaniem wybranego terminu, imienia, nazwiska, nr telefonu na adres: bhp@up.poznan.pl do dnia 10 marca br.

Po zebraniu grup 16 osób, Inspektorat BHP potwierdzi telefonicznie termin szkolenia, każdej zainteresowanej osobie indywidualnie.

Zapisy prowadzi: st. spec ds. bhp mgr Bernadeta Bobak tel. 61 848 78 92

Kierownik Inspektoratu BHP i OP
Robert Filas

K O M U N I K A T dotyczący składania „Oświadczeń” o przychodach...

K O M U N I K A T
Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
z dnia 21 lutego 2017 roku

dotyczący składania „Oświadczeń” o przychodach będących podstawą do naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych prosi wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Uczelni o pobieranie od dnia 21 lutego br. druków „Oświadczeń”
dla zatrudnionych pracowników.

Wypełnione czytelnie druki, zgodnie z objaśnieniami należy złożyć w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych pok. 413 w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Uwaga!
Nie złożenie oświadczenia w podanym wyżej terminie spowoduje pominięcie pracownika w rozliczeniu środków na cele socjalne ZFŚS i traktowane będzie jako rezygnacja ze świadczeń w 2017 roku.

 

Kierownik Działu

K O M U N I K A T w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

K O M U N I K A T
Działu Osobowego i Spraw Socjalnych
z dnia 21 lutego 2017 roku

w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych informuje pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego, że od 21 lutego br. można pobierać druki wniosków na pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

Pożyczki udzielane będą na następujące cele:

a) budowę domu (dołączyć akt własności działki, pozwolenie na budowę, a przy kolejnych ratach rozliczenie do wysokości przyznanej pożyczki),

b) kupno domu, mieszkania (dołączyć akt notarialny lub umowę kupna),

c) remont i modernizacja mieszkania,

d) remont i modernizacja domu jednorodzinnego (dołączyć akt własności lub współwłasności domu oraz podatek od nieruchomości za 2017 rok)

Wypełnione wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.

Kierownik Działu

Fulbright English Teaching Assistans - nabór wniosków

Polsko - Amerykańska Fundacja Fulbright ogłosiła kolejny nabór na goszczenie przez polskie uczelnie stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Fulbright English Teaching Assistants (ETAs) w roku akademickim 2017/18.

Fulbright English Teaching Assistantship to roczne stypendium przeznaczone dla absolwentów amerykańskich uczelni wyższych, na asystowanie lub samodzielne prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

Zachęcamy Państwa do udziału w naborze, bowiem obecność Fulbright ETA na polskiej uczelni to strategiczny krok do jej umiędzynarodowienia.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.fulbright.edu.pl/eta-uczelnie/

Zgłoszenie będą przyjmowane do 28 marca br.

Wszelkie pytania proszę kierować do p. Aleksandry Matuszewskiej aleksandra.matuszewska@fulbright .edu.pl.

Hanna Agacińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Współpracy z Zagranicą

Wykazu urządzeń drukujących

Poznań, dnia 26-01-2017r

P.T. kierownicy
jednostek / komórek
organizacyjnych UP

Dotyczy : wykazu urządzeń drukujących

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia w związku z planowanym postępowaniem w zakresie obsługi urządzeń drukujących na 2017r prosi o zrobienie wykazu urządzeń drukujących (drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, faxy) będących na stanie jednostek i przesłanie do DG i Z w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2017r.
Wypełnioną załącznik prosimy dostarczyć do Działu Zaopatrzenia pok. 54,2 lub na adres mailowy : marg@up.poznan.pl . Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Marii Gierszewskiej tel. 846 62 77.

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Poznań, dnia 17.01.2017r

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

PT PRACOWNICY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie przypomina ,że w budynkach Uczelni są ustawione pojemniki na surowce wtórne do segregacji ( papier, szkło, tworzywa sztuczne),które są na bieżąco usuwane przez firmę sprzątającą.

Zachęcamy społeczność akademicką do czynnego uczestnictwa w procesie segregacji a tym samym do obniżenia kosztów ponoszonych przez Uczelnię za odpady komunalne.

Odpady segregowane odbierane są za darmo !!!!

Kierownik Działu
Gospodarczego i Zaopatrzenia
Wiesław Janus

Dotyczy: dostawy mebli laboratoryjnych

16.01.17 r.

 

P.T. kierownicy
jednostek/komórek
organizacyjnych UP

 

Dotyczy: dostawy mebli laboratoryjnych.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli laboratoryjnych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

Dotyczy: dostawy chemii gospodarczej

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę chemii gospodarczej którego przedmiotem będą m.in.:

  • środki czystości typu: płyn do WC, mleczko czyszczące, płyn do szyb, płyn do podłóg, tabletki i sól do zmywarki, proszek do prania, pasta BHP, mydło itp.,
  • art. gospodarstwa domowego typu: wiadro, mop, miotła, szufelka, gąbka, ściereczki, ręczniki, rękawiczki, worki na śmieci, papier toaletowy itp.

prosi o składanie potwierdzonych przez dysponenta środków zapotrzebowań wg tabeli poniżej w terminie do 31.01.2017 r. do pok. 416 lub na adres e-mail: piotra@up.poznan.pl

 

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus

 

pliki: 

Uwaga - pilna informacja dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz podmiotów współpracujących

Informujemy, że 15.01.2017 r. (nabór przedłużony) kończy się nabór na kurs języka angielskiego dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz podmiotów współpracujących. 

Na aktualny nabór pozostało jeszcze 11 wolnych miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda osoba, która zarejestruje się na poniższej stronie
otrzyma darmowy podręcznik do nauki języka angielskiego.

INFORMACJE I ZAPISY :
www.wkdk.pl/m/upp

Dostawy mebli biurowych

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia informuje, iż w związku z planowanym postępowaniem przetargowym na dostawę mebli biurowych, jednostki chcące zakupić meble powinny składać wnioski o zamówienie publiczne z załączonym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do 28.02.17 r..

Z poważaniem
Kierownik DGZ
Wiesław Janus