Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

adres:
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań,
tel: +48-61-848-7091, +48-61-848-7092, +48-61-848-7094, +48-61-846-6060,

e-mail:
dziekrol@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/wrol

Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek 10:00 – 13:00

Kierownik
mgr Helena Jankowska
pokój 221
tel. +48-61-848-7093
hjankow@up.poznan.pl

Lidia Mrówczyńska - obsługa studiów stacjonarnych
kierunek: Ochrona Środowiska
pokój 207 tel. +48-61-846-6060

mgr inż. Danuta Przybylska - obsługa studiów stacjonarnych
kierunek: Biotechnologia
pokój 207 tel. +48-61-846-6060
dziekrol@up.poznan.pl

Wanda Bednarek - obsługa studiów stacjonarnych
kierunek: Rolnictwo, Informatyka i Agroinżynieria
pokój 220 tel. +48-61-848-7091
dziekwrr@up.poznan.pl

mgr inż. Danuta Budka - obsługa Magistrantów
Doktorantów i Absolwentów
kierunek: Technika Rolnicza i Leśna
pokój 219 tel. +48-61-848-7094
dziekwrl@up.poznan.pl

mgr Maria Nawrotek
obsługa studiów niestacjonarnych I i II stopnia
kierunków: Ekoenergetyka, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna
obsługa studiów niestacjonarnych II stopnia
kierunku: Ochrona Środowiska,
wydawanie zaświadczeń dla Absolwentów
pokój 208; tel. 061-848-7092

Dyżury sobotnie znajdują się na stronie wydziałowej.