Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

IV Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zapraszają na IV Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z cyklu:
GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000

Temat konferencji:
„Problemy inżynierii i kształtowania środowiska”

Poznań, 27-28 czerwca 2017 r.

kalendarz: 
2017-06-27 - 2017-06-28
pliki: