Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Komisje senackie oraz inne komisje i rady powołane przez Senat

Senacka Komisja ds. Studiów

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Piotr Goliński (WRB)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
 • prof. dr hab. Leszek Nogowski
 • dr hab. Hanna Dorna
 • dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw.
 • dr inż. Robert Korzeniewicz
 • dr Agnieszka Kozera
 • mgr Karolina Szybowicz
 • Adam Milczarek

Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

Członkowie:

 • prof. dr hab. Henryk Jeleń
 • prof. dr hab. Jacek Nowak
 • dr hab. Wojciech Antkowiak
 • dr hab. Radosław Juszczak, prof. nadzw.
 • dr inż. Bartosz Pałubicki
 • dr inż. Łukasz Sobiech
 • mgr inż. Paweł Urbański
 • Wojciech Rafiński

Senacka Komisja ds. Kadr Naukowych

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Jacek Nowak

Członkowie:

 • prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 • prof. dr hab. Jolanta Komisarek
 • prof. dr hab. Jan Michniewicz
 • prof. dr hab. Wiesław Olek
 • prof. dr hab. Marek Siwulski
 • dr inż. Tomasz Maliński
 • mgr inż. Janusz Cegieła
 • mgr inż. Marlena Wojnowska

Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu

Przewodniczący:

 • dr hab. Piotr Urbański

Członkowie:

 • prof. dr hab. Jacek Przybył
 • prof. dr hab. Zbigniew Sobek
 • prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
 • dr hab. Wawrzyniec Czubak
 • dr inż. Marta Bełka
 • dr Wojciech Juzwa
 • mgr Dorota Wiatr
 • Justyna Rząsińska

Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów

Przewodniczący:

 • dr hab. Wojciech Tschuschke, prof. nadzw.

Członkowie:

 • prof. dr hab. Leszek Nogowski
 • prof. dr hab. Jerzy Smardzewski
 • dr hab. Krzysztof Adamowicz
 • dr hab. Wawrzyniec Czubak
 • dr inż. Natalia Mioduszewska
 • dr inż. Dariusz Świerk
 • mgr inż. Janusz Kulka
 • Mikołaj Sobieraj

Senacka Komisja ds. Statutowo-Regulaminowych

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Małgorzata Mańka

Członkowie:

 • prof. dr hab. Jolanta Komisarek
 • prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
 • prof. dr hab. Janusz Nowacki
 • prof. dr hab. Wiesław Olek
 • dr inż. Andrzej Fiszer
 • dr inż. Mariusz Maćkowski
 • mgr inż. Janusz Cegieła
 • Mateusz Kluska

Rada ds. Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Cezary Mądrzak

Członkowie:

 • dr hab. Ireneusz Antkowiak
 • dr hab. Bogdan Chojnicki
 • prof. dr hab. Piotr Goliński (WTD)
 • dr hab. Stanisław Paszkowski, prof. nadzw.
 • dr hab. Paweł Rutkowski
 • mgr inż. Joanna Jaskuła
 • mgr Piotr Jur
 • mgr Jolanta Langkafel
 • mgr Julia Samulczyk
 • mgr Danuta Świt
 • Jolanta Berger
 • Dajana Fiksa

Rada Biblioteczna

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Wiesław Olek

Członkowie:

 • prof. dr hab. Hanna Kwaśna
 • prof. dr hab. Augustyn Markiewicz
 • dr hab. Hanna Baranowska
 • dr hab. Dorota Dziurka
 • dr hab. Tadeusz Mizera
 • dr hab. Stanisława Szczepaniak
 • dr Karol Mrozik
 • dr Olga Stefko
 • mgr Elżbieta Forszpaniak
 • mgr inż. Olimpia Małecka
 • mgr inż. Barbara Meller
 • mgr Mariusz Polarczyk
 • mgr Ewa Szymanowska
 • Adam Milczarek

Rada ds. Zakładów Doświadczalnych

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Wiesław Koziara

Członkowie:

 • dr hab. Krzysztof Adamowicz
 • dr hab. Mieczysław Grzelak
 • dr hab. Władysław Kusiak
 • dr hab. Leszek Majchrzak
 • dr hab. Arkadiusz Sadowski
 • dr hab. Karolina Szulc
 • dr inż. Roman Andrzejak
 • dr inż. Kamila Goderska
 • dr inż. Paweł Kozaczyk
 • mgr inż. Paweł Urbański

Uczelniana Komisja Oceniająca

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Antoni T. Miler

Członkowie:

 • prof. dr hab. Michał Jerzak
 • dr hab. Marek Gehrke
 • dr hab. Daniel Liberacki
 • dr hab. Jerzy Nawracała, prof. nadzw.
 • dr hab. Anna Olejnik
 • dr hab. Izabela Ratajczak
 • dr hab. Magdalena Rybus-Zając
 • dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw.
 • dr inż. Mirosław Czechlowski
 • dr inż. Kinga Szentner

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

Zastępca przewodniczącego:

 • prof. dr hab. Krzysztof Polewski

Członkowie:

 • prof. dr hab. Ryszard Błażejewski
 • dr hab. Leszek Bednorz
 • dr hab. Barbara Hadryjańska
 • dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek
 • dr Kinga Drzewiecka
 • dr Krzysztof Dwiecki
 • dr inż. Katarzyna Glazar
 • dr Tomasz Nowak
 • mgr inż. Łukasz Kaczyński
 • Ewelina Krystkowiak

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodnicząca:

 • dr hab. Katarzyna Panasiewicz

Zastępca Przewodniczącej:

 • dr Monika Dragan

Członkowie:

 • prof. dr hab. Monika Kozłowska
 • dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. nadzw.
 • dr hab. Grzegorz Leśnierowski
 • dr inż. Grzegorz Górecki
 • dr inż. Magdalena Piernik
 • mgr inż. arch. Marta Szejnfeld
 • Anna Adamska
 • Anna Kołacz
 • Gabriela Ladorucka
 • Bożena Nowak
 • Karolina Pluta
 • Wojciech Rafiński
 • Wojciech Suchecki
 • Aleksandra Zamkowska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodnicząca:

 • dr hab. Małgorzata Makowska

Zastępca przewodniczącej:

 • dr hab. Dariusz Pieńkowski

Członkowie:

 • dr hab. Barbara Stachowiak
 • dr inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka
 • dr inż. Przemysław Mania
 • dr inż. Agnieszka Mocek-Płóciniak
 • dr inż. Zenon Pilarek
 • dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec
 • Arkadiusz Chęciński
 • Agnieszka Ciaciuch
 • Karolina Jorgensen
 • Julia Kłosowicz
 • Mateusz Noji
 • Leszek Stępień
 • Artur Szymczak
 • Michał Woźniak

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodnicząca:

 • dr hab. Barbara Golińska

Zastępca przewodniczącej:

 • dr hab. Zofia Zydlik

Członkowie:

 • dr hab. Michał Bronicki
 • dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik
 • dr inż. Mariusz Bembenek
 • dr inż. Jerzy Majka
 • dr inż. Tadeusz Nawrot
 • mgr inż. Bartosz Kierończyk
 • mgr inż. Patrycja Opalińska
 • mgr Marcin Podskarbimgr
 • inż. Anna Przybylska
 • mgr inż. Ewelina Szałkiewicz
 • mgr inż. Martyna Wieczorek
 • mgr inż. Marcin Wieczyński

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

Przewodniczący:

 • dr hab. Paweł Antosik

Zastępca przewodniczącego:

 • dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz

Członkowie:

 • prof. dr hab. Stanisław Mejza
 • dr hab. Radosław Mirski
 • dr hab. Aleksander Stachowiak
 • dr hab. Piotr Stachowski
 • dr inż. Jacek Kamczyc
 • mgr inż. Anna Adamska
 • mgr inż. Małgorzata Krokowska-Paluszak
 • mgr Natalia Małyszka
 • mgr inż. Alina Pacesz
 • mgr inż. Marta Rzańska-Wieczorek
 • mgr inż. Zyta Waraczewska
 • mgr inż. Marlena Wojnowska