Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Konferencja naukowa: Agroturystyka w teorii i praktyce

Katedra Turystyki Wiejskiej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu - w dniach 5 i 6 czerwca br. organizuje II ogólnopolską konferencję naukową.

Podczas konferencji będą dyskutowane teoretyczne i praktyczne problemy m.in. w zakresie doradztwa, innowacyjności, przedsiębiorczości, obszarów przyrodniczo cennych, marketingu, nowych trendów oraz gospodarki żywnościowej w agroturystyce i turystyce wiejskiej.
Miejscem spotkania naukowców będzie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Katedra Turystyki Wiejskiej.

Rzecznik prasowy UPP
1 marca 2017 r.
 

kalendarz: 
2017-06-05 - 2017-06-06