Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Konkurs na obsadę stanowiska adiunkta w Instytucie Zoologii w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN

 Konkurs na obsadę stanowiska adiunkta w Instytucie Zoologii w ramach projektu badawczego finansowanego przez NCN

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=174929