Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Procedury

Zasięganie opinii absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia

Zasięganie opinii absolwentów studiów doktoranckich

Zasięganie opinii absolwentów studiów podyplomowych

Hospitacje zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów

Weryfikacja oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Weryfikacja oryginalności i samodzielności przygotowania prac doktorskich w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

Proces dyplomowania na studiach wyższych

Ocena programu kształcenia

Weryfikacja osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Modyfikacja planów i programów kształcenia

Organizacja studenckich praktyk zawodowych

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów