Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Senat

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kadencję 2016-2020

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
prof. dr hab. Piotr Goliński
prof. dr hab. Wiesław Koziara
prof. dr hab. Jacek Przybył

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr inż. Łukasz Sobiech
dr inż. Tomasz Wojciechowski

Senatorzy z grupy studentów
Mateusz Kluska
Bożena Nowak

Wydział Leśny

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
dr hab. Krzysztof Adamowicz
prof. dr hab. Małgorzata Mańka
prof. dr hab. Antoni Miler

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr inż. Tomasz Maliński

Senatorzy z grupy studentów
Adam Milczarek
Urszula Strugarek

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
prof. dr hab. Leszek Nogowski
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
prof. dr hab. Zbigniew Sobek

Senatorzy z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
dr Mariusz Maćkowski

Senatorzy z grupy studentów
Justyna Rząsińska

Wydział Technologii Drewna

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
prof. dr hab. Wiesław Olek
dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw.

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr inż. Łukasz Matwiej

Senatorzy z grupy studentów
Sebastian Stachowiak

Wydziała Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
dr hab. Wojciech Antkowiak
prof. dr hab. Marek Siwulski
dr hab. Piotr Urbański

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr inż. Dariusz Świerk

Senatorzy z grupy studentów
Leszek Stępień

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
prof. dr hab. Henryk Jeleń
prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz
prof. dr hab. Jacek Nowak

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr inż. Wojciech Juzwa
dr inż. Tomasz Szablewski

Senatorzy z grupy studentów
Adam Bawłas
Wojciech Rafiński

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
prof. dr hab. Jolanta Komisarek
dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, prof. nadzw.

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr inż. Jacek Mądrawski

Senatorzy z grupy studentów
Mikołaj Sobieraj

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Senatorzy z grupy profesorów i doktorów habilitowanych
dr hab. Wawrzyniec Czubak

Senatorzy z grupy nauczycieli nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr Agnieszka Kozera

Senatorzy z grupy studentów
Antoni Noskiewicz

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych
mgr Zofia Łapińska

Pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi
mgr inż. Janusz Cegieła
mgr inż. Janusz Kulka
Karolina Szybowicz
mgr inż. Paweł Urbański
mgr Dorota Wiatr

Doktoranci
mgr inż. Marlena Wojnowska