Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Wybory 2016

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku kończy się kadencja Władz naszej Uczelni. Zgodnie ze Statutem do końca maja 2016 mamy wybrać władze rektorskie i dziekańskie oraz przedstawicieli do organów kolegialnych.  Uczelniana Komisja Wyborcza ma za zadanie przeprowadzić wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz pracowników Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych. Zadaniem Kolegium Elektorów jest wybór Rektora i Prorektorów.

Zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem wyborczym  wybory Rektora odbędą się 31 marca, a wybory Prorektorów 11 kwietnia.

Wybory przedstawicieli do Senatu odbędą się w po 11 kwietnia. Informacje o ważnych terminach związanych z tymi wyborami zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym.

Zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o zapoznanie się z treścią załączników oraz udział w wyborach.

Ogłoszenia informujące o terminach i miejscu zgłaszania kandydatów, spotkania z kandydatami oraz przeprowadzenia wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz pracowników Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, a także formularz zgłaszania kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów znajduje się pod poniższym linkiem:

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. Hanna Bandurska, prof. nadzw.
Katedra Fizjologii Roślin WOiAK