Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Katalog Procedur

Zarządzenie Rektora nr 151_09 w sprawie wprowadzenia do stosowania w UP w Poznaniu zbioru procedur
KANCELARIA OGÓLNA (KO)
Pismo procedury