Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Międzyuczelniane studia interdyscyplinarne II stopnia Analityka żywności

 


KTO?

Magisterskie studia międzyobszarowe II stopnia Analityka żywności powstały z inicjatywy
Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych tych wydziałów
i odbywają się na obu uczelniach


DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy chcą połączyć rzetelną wiedzę analityczną ze znajomością technologii żywności, specyfiką przemysłu i kontroli jakości żywności. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków:

  • inżynierskich, takich jak: technologia żywności i żywienia, inżynieria chemiczna, towaroznawstwo oraz inne kierunki pokrewne (studia trwają 3 semestry)
  • kierunków uniwersyteckich, takich jak chemia i kierunki pokrewne (studia trwają 4 semestry) 

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia dwóch uczelni i tytuł magistra inżyniera


DLACZEGO?

Studenci Analityki żywności:
„Połączenie nauk ścisłych z życiem codziennym”
„Nauka o czymś konkretnym”
„To innowacyjny kierunek”
„Kontrola jakości żywności jest i będzie tematem badań”
„Wymagania odnośnie jakości żywności są stale podnoszone więc niezbędna jest kontrola”
„Wraz z tytułem magistra inżyniera otrzymam dyplom ukończenia dwóch Uniwersytetów”


JAK?

Studia prowadzone są w systemie:
3-semestralnym dla absolwentów kierunków inżynierskich - rekrutacja w semestrze letnim przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4 semestralnym dla absolwentów Uniwersytetów - rekrutacja w semestrze zimowym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu (Sołacz) oraz na Wydziale Chemii UAM (kampus Morasko).
Orientacyjna liczba miejsc dla kierunku – 40 osób (po 20 w systemie 3 i 4 semestralnym).
Zajęcia w ramach 3 semestrów prowadzone są dla wszystkich studentów wspólnie.


KIEDY?

Rekrutacja absolwentów studiów I stopnia z tytułem inżyniera prowadzona jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od 11 stycznia do 15 lutego 2016 r. : http://rekrutacja.puls.edu.pl/
O kolejności przyjęcia na studia decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej efekty kształcenia uzyskane przez kandydatów na studiach I stopnia, z zakresu podstaw chemii ogólnej, organicznej i żywności (plik: sprawdzane efekty kształcenia)