Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Strategia rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2016-2022 (Wersja wydawnicza)