Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Zmarł prof. Eugeniusz Bilski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 12 kwietnia 2017 roku zmarł

ś p

Prof. dr Eugeniusz Bilski

W latach 1949 - 1965 pracownik naukowo - dydaktyczny w Zakładzie Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii,  Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

Zasłużony nauczyciel i wychowawca młodzieży akademickiej, człowiek prawy i pełen życzliwości.

Pana Profesora pożegnamy 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 na cmentarzu parafialnym kościoła Bożego Ciała w Poznaniu, przy ulicy Bluszczowej.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Dziekan Wydziału
Rolnictwa i Bioinżynierii oraz społeczność akademicka.