Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KALENDARIUM OBCHODÓW JUBILEUSZU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KALENDARIUM OBCHODÓW JUBILEUSZU

 

Data

Wydarzenie

Miejsce

 

WYDARZENIA OGÓLNOUCZELNIANE -
UAM, UPP, UMP, AWF

 

1 października
2018 r.

Wspólna inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Aula UAM w Poznaniu

14-15 listopada
2018 r.

Konferencja naukowa pt. Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspekktywy 100-lecia

Collegium Minuus, Aula im. Lubrańskiego, UAM

2 marca
2019 r.

Bal 100 lecia

Collegium Minus, Aula Uniwersytecka UAM

3-4 kwietnia
2019 r.

Konferencja naukowa pt. Uniwersytet XXI wieku – od Humboldta do uniwersytetu 4.0

Wydział Prawa i Administracji UAM

Kwiecień
2019 r.

Bieg 100 lecia w ramach 12.PKO Poznań Półmaraton 2019 dedykowany twórcom Uniwesytetu Poznańskiego

 

6 maja 
2019 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa: Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości - Universitities in search of excellency - z udziałem doktorów h.c Collegium Minus, Aula Uniwersytecka UAM

7 maja
2019 r.

           godz. 10.00

Msza Święta w Katedrze Poznańskiej

Katedra Poznańska

godz. 11.30

Przemarsz senatów i rad wydziałów UAM, UMP, UPP i AWF z Katedry Poznańskiej do Auli UAM

Collegium Minus, Aula Uniwersytecka UAM

godz. 13.00

Wmurowanie "KAPSUŁY CZASU" z listami, pytaniami i apelami do potomnych Collegium Minus UAM

godz. 14.00

Uroczyste wspólne posiedzenie senatów oraz rad podstawowych jednostek organizacyjnych UAM, UMP, UPP i AWF z udziałem zaproszonych gości

Collegium Minus, Aula Uniwersytecka UAM

godz. 20.00

Uroczysty koncert jubileuszowy - "Od Paderewskiego do Pendereckiego"

Collegium Minus, Aula Uniwersytecka UAM

8 maja
2019 r.

Jubileuszowy Dzień Sportu - Międzyuczelniane mistrzostwa Sportowe w stylu retro z udziałem wybitnych sportowców-absolwentów

Campus Morasko

10 maja
2019 r.

Konferencja naukowa: Uniwersytet Poznański i jego kontynuatorzy w służbie Polsce i Wielkopolsce, z udziałem autorów opracowań na temat historii czterech uczelni 

Sala im. Lubrańskiego UAM w Poznaniu

11 maja
2019 r.

Koncert 100 lecia – Andrea Bocelli wraz z Koncertem Galowym XIV Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich  Universitaetas cantat

INEA Stadion w Poznaniu

7-8 czerwca
2019 r.

Uniwersytety dla miasta i mieszkańców - pokazy, zabawy dla dzieci, warsztaty, prezentacje, koncerty

Plac im. A. Mickiewicza w Poznaniu orqa Park im. H. Wieniawskiego

Maj-sierpień 2019 r.

100 lat Uniwersytetu Poznańskiego - wystawa w przestrzeni miejskiej

 

Październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Cykl comiesięcznych koncertów w roku jubileuszowym 2018/2019

Aula UAM w Poznaniu

 

WYDARZENIA UCZELNIANE UPP
 

 

27 września
2018r. 

Wernisaż wystawy "100 lat wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii

Biocentrum
30 września
2018r.
godz. 12.3o
Uroczysta Msza Św. inaugurująca rok akademicki 2018/2019 połączona z jubileuszem 90-lecia powstania parafii Św. Jana Vianneya Kościół Św. Jana Vianneya
5 października
2018 r.
Wspólne posiedzenie Rad Wydziałów - Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Leśnego, wywodzących się z Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego Biocentrum

22 listopada 
2018r.

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Ks. Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu

Odsłonięcie tablicy doktorów h.c. pracowników uczelni

Kolegium Rungego, UPP

Hol w Collegium Maximum

23 listopada
2018r. 
Promocje doktorskie i habilitacyjne Biocentrum 
24 listopada
2018 r. 
Koncert Galowy z okazji Dnia Patrona UPP – Augusta hr Cieszkowskiego  Aula Nova, Akademia Muzyczna w Poznaniu

Luty
2019 r. 

Bal Przyrodnika Biocentrum
13 kwietnia 
2019 r. 
Koncert jubileuszowy z okazji 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Łany Collegium Minus UAM
Aula Uniwersytecka
ul. Wieniawskiego 1

13 czerwca 
2019 r. 
godz. 17.00

Uroczysta Msza Św. 

Kościół Św. Jana Vianneya
14 czerwca 
2019 r.

Uroczystości główne z okazji 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych
Otwarcie Domu Absolwenta
Piknik z okazji 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu

Biocentrum

Ogród Dendrologiczny, UPP

18 czerwca
2019 r.

Uroczystości Jubileuszowe na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Biocentrum

24 czerwca
2019 r. 

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa UPP Profesorowi Hubertowi Hasenauerowi Kolegium Rungego

25 czerwca 
2019 r.

Uroczystości Jubileuszowe na Wydziale Leśnym
Oddanie do użytku budynku tzw. starej Biblioteki
Kampus Cieszkowskich

27 czerwca 
2019r. 

Piknik Leśników Polana w Ogrodzie Dendrologicznym
20 września 
2019r. 

Konferencja Naukowa - "100-lecie Koła Leśników"
Koncert i Biesiada

Biocentrum 

21 września 
2019r. 

Bal Leśnika Sala Biała, Hotel Bazar

22 września
2019r. 

Msza Św.
Posadzenie pamiątkowego drzewa
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Kościół Św. Jana Vianneya

Kampus Cieszkowskich

24-26 września
2019r. 

Międzynarodowa Konferencja Wydziału Leśnego "Universities within the forests" Kolegium Rungego 

11 pażdziernika 
2019r.

Obchody 100-lecia Koła Naukowego Rolników Biocentrum

22 listopada
2019r

Promocje doktorskie i habilitacyjne Biocentrum

23 listopada
2019 r.

Niepowtarzalny Koncert Galowy z okazji Dnia Patrona UPP – Augusta hr Cieszkowskiego i 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych - kończący rok jubileuszowy

Sala Ziemi, MTP 

WYDZIAŁY