Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU DZISIAJ... | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU DZISIAJ...

Współcześnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest najlepszą uczelnią rolniczną w kraju (Ranking Uczelni PERSPEKTYWY 2017 i 2018). Kształci co roku blisko 10 tys. studentów, na 28 kierunkach studiów. Uniwersytet zatrudnia ponad 1500 pracowników, w tym 800 nauczycieli, ponad 220 pracowników administracji, a także ponad 260 pracowników technicznych, obsługi oraz pracujących w projektach. Wśród kadry dydaktycznej w Uczelni pracuje ponad 150 profesorów tytularnych, blisko 200 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora habilitowanego oraz ponad 340 ze stopniem doktora.

 

Uniwersytet Przyrodniczy ma do dyspozycji szeroką i nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej

 

W strukturze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znajdują się:

  • osiem wydziałów: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Technologii Drewna, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ekonomiczno-Społeczny;
  • dwie ogólnouczelniane jednostki dydaktyczne: Studium Języków Obcych, Centrum Kultury Fizycznej;
  • Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej;
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • Centrum Innowacji i Transferu Technologii;
  • dziesięć zakładów doświadczalnych;
  • administracja centralna;
  • Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu.

 

Działalność naukową i edukacyjną prowadzą instytuty i katedry.

 

Kształcenie w naszym Uniwersytecie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające, jednolite magisterskie (kierunek Weterynaria), na studiach doktoranckich kończąc .

 

Wydziały oferują szeroką i zróżnicowaną gamę atrakcyjnych kierunków studiów i różnorodnych specjalności.

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, laboratoryjną oraz własnymi zakładami doświadczalnymi, które są doskonałym polem do konfrontacji nauki z praktyką.

 

Stałe i systematyczne doskonalenie programów kształcenia, wysoki standard działalności badawczej, atrakcyjne miejsce zdobywania wiedzy wyróżniające się wysoką jakością a jednocześnie dbałością o tradycję i historię, cieszącą się uznaniem i szacunkiem społeczeństwa to priorytety władz uczelni i podstawy realizowanej misji. Dla studentów uczelnia tworzy oferty uczestnictwa w programach praktyk i staży o dodatkowym finasowaniu, a dla absolwentów liczne możliwości na rynku pracy.

WYDZIAŁY