Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU WCZORAJ... | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU WCZORAJ...

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia z prawie 100 letnią tradycją studiów rolniczo-leśnych oraz ponad 65 letnią funkcjonowania jako autonomiczna jednostka.

W swojej historii sięga do tradycji akademickich z roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny.

 

 

Aut. K. Madelska

WYDZIAŁY