Rekrutacja na stanowisko rzemieślinka w Centrum Kultury Fizycznej