STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest zrzeszeniem absolwentów byłego Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Głównym  celem Stowarzyszenia jest promowanie absolwentów i utrzymanie więzi z macierzystą Uczelnią. Jego działalność jest realizowana przede wszystkim przez:

  • współpracę z władzami Uczelni w istotnych obszarach jej działalności,
  • wyrażanie opinii/stanowiska absolwentów w istotnych dla funkcjonowania Uczelni przedsięwzięciach,
  • współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami,
  • współpracę z organizacjami studenckimi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • organizowanie sympozjów, konferencji i wycieczek dla zapoznawania się z osiągnięciami nauki i praktyki,
  • organizowanie życia koleżeńskiego wśród członków Stowarzyszenia,
  • powoływanie fundacji lub innych przedsięwzięć związanych ze sferą działalności Uczelni.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www Stowarzyszenia

www1.up.poznan.pl/stowabs