STUDIA II STOPNIA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Studenci kończący studia pierwszego stopnia mogą kontynuować kształcenie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wybierając jeden z 25 interesujących kierunków studiów w trybie stacjonarnym lub z 17 w trybie niestacjonarnym. Rekrutacja na studia trwa w semestrze zimowym i letnim. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej studiów drugiego stopnia.

STUDIA STACJONARNE

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO

Kierunek studiów

Wydział

Biologia

Neurobiologia – studia interdyscyplinarne

Turystyka przyrodnicza

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Dietetyka

Nauk o Żywności i Żywieniu

Ekonomia

Ekonomiczno-Społeczny

 

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO

Kierunek studiów

Wydział

Biotechnologia

Ekoenergetyka

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria rolnicza

Ochrona środowiska

Rolnictwo

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Ochrona przyrody

Leśny

Zootechnika

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Inżynieria biotworzyw

Projektowanie mebli

Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu

Medycyna roślin

Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Analityka żywności – studia interdyscyplinarne

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności i Żywieniu

Inżynieria i gospodarka wodna

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria środowiska

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

 

STUDIA NIESTACJONARNE

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO

Kierunek studiów

Wydział

Ekoenergetyka

Rolnictwo

Rolnictwa i Bioinżynierii

Zootechnika

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Architektura krajobrazu

Medycyna roślin

Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria środowiska

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Ekonomia

Ekonomiczno-Społeczny

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz zasadami rekrutacji w portalu Kandydat