Studia podyplomowe

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Studia podyplomowe to doskonały sposób na uzupełnienie swojej wiedzy i umiejętności. Przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem co najmniej pierwszego stopnia. To bardzo dobry początek kariery i zaspokojenie niedosytu wiedzy specjalistycznej, a jednocześnie znalezienie pomysłu na własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oferta studiów podyplomowych jest bardzo zróżnicowana,  a każdy kandydat znajdzie coś interesującego dla siebie.

 

Chcesz znaleźć pracę marzeń!!!

Robić to co lubisz!!!

Kształtować swoją ścieżkę kariery!!!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na każdym Wydziale w UPP

 • Świadectwa i Audyty Energetyczne (Linki)

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOINZYNIERII

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
 • Edukacja Przyrodniczo-Leśna »
 • Hodowla Lasu I
 • Hodowla Lasu II
 • Problemy współczesnego Siedliskoznawstwa Leśnego
 • Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie
 • Urządzanie Lasu
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody
 • Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny
 • Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
 • Podstawy Gospodarki Leśnej

 

WYDZIAŁ LEŚNY

 • Studium Podyplomowe z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES
 • Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej

 

WYDZIAŁ MEDYCYNY         WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH

 • Drewno i Tworzywa Drewopochodne w Budownictwie
 • Komputerowo Zintegrowane Projektowanie i Wytwarzanie Mebli
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA

 

 • Architektura Krajobrazu
 • Hortiterapia

 

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • Dietetyka i Planowanie Żywienia »
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOSCI I ZYWIENIU

 • Działalność Rolnicza w Warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
 • Integracja Europejska – Działalność Rolnicza i Obszary Wiejskie
 • Niestacjonarne Studium Przygotowania Pedagogicznego

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY