Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty doktoranta