Biuro Karier

Biuro Karier dostarcza informacji o rynku pracy, procedurach rekrutacyjnych firm, wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Organizuje wykłady, warsztaty i spotkania, których celem jest przybliżenie studentom realiów rynku pracy i  sprawnego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Udostępnia na bieżąco oferty pracy, staży i praktyk dla studentów i absolwentów UPP. Organizuje spotkania z pracodawcami, warsztaty i konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są ogólnouczelniane targi pracy oraz cykl zajęć dla studentów pn. "Akademia Kompetencji", których celem jest rozwijanie umiejętności miękkich, w tym interpersonalnych, tj.: radzenie sobie ze stresem i pracą pod presją czasu, nawiązywanie kontaktów i efektywne komunikowanie się z innymi, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i autoprezentacji, jak również przybliżenie  informacji na temat założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finansowania, rozwijania zdolności przywódczych i negocjacyjnych w biznesie.

 

Znajdź nas na facebooku

https://www.facebook.com/BiurokarierUPP/

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-848-7375

e-mail: kariera@up.poznan.pl

https://biurokarier.up.poznan.pl/

 

Pracownicy

Kierownik

mgr Sandra Witczak
tel. 61-848-7375
e-mail: sanwit@up.poznan.pl