Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół

Ekologia to nie tylko współczesny trend czy chwilowa moda. To sposób życia i świadome podejmowanie codziennych decyzji, także w zakresie uprawy roślin. Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół to przede wszystkim zastępowanie chemicznych nawozów i środków ochrony roślin naturalnymi preparatami. Jednak ważne jest także zrozumienie otaczającej nas natury, gdyż każdy ogród to mały ekosystem, złożony ze zwierząt, mikroorganizmów oraz gleby.

 

 

„Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa zdrowym stylem życia, na który składa się między innymi konsumpcja warzyw, roślin przyprawowych oraz leczniczych, o  Grafika przedstawiająca dziko rosnące zioła jak największej wartości biologicznej skłoniły nas do podjęcia inicjatywy utworzenia studiów podyplomowych „Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół”” -  tłumaczy dr inż. Tomasz Spiżewski z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Poszerzenie oferty edukacyjnej UPP związane jest również ze społeczną świadomością negatywnego wpływu na środowisko konwencjonalnej uprawy roślin bazującej na nawożeniu mineralnym i chemicznej ochronie roślin przed organizmami szkodliwymi” – dodaje kierownik studiów.

Studia utworzone na Wydziale Rolnictwa Ogrodnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu skierowane są do osób zajmujących się profesjonalnie i amatorsko uprawą warzyw i ziół oraz dla doradców i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach średnich, którzy chcą poszerzyć wiedzę i kompetencje w zakresie ekologicznych metod uprawy oraz uzyskać lepszą pozycję na rynku pracy.

Studia o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzone będą w formie stacjonarnej oraz z możliwie, jak najszerszym wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Znani i cenieni wykładowcy - praktycy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzą wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty, zajęcia praktyczne i wyjazdy terenowe w ramach takich zagadnień jak: Podstawy prawne ekologicznej produkcji roślin, Uprawa roli i żywienie roślin, Podstawy uprawy warzyw i roślin zielarskich, Przetwórstwo warzyw i ziół, Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi.

 

Więcej informacji na stronie https://wroib.up.poznan.pl/studia-podyplomowe/

 

WYDZIAŁY