Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 13 tys. drzew posadzono w lasach Leśnego Zakładu Doświadczalnego UPP w Murowanej Goślinie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13 tys. drzew posadzono w lasach Leśnego Zakładu Doświadczalnego UPP w Murowanej Goślinie

Reforest’Action to inicjatywa mająca na celu ochronę klimatu i bioróżnorodności poprzez wspieranie projektów  sadzenia nowego lasu lub wzmacniania potencjału już istniejących drzewostanów w drodze ich przebudowy i dostosowania do szybko zmieniających się warunków klimatycznych. Równoważne znaczenie ma zwiększanie bogactwa przyrodniczego nowych lasów.

 

 

Lasy zarządzane przez Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, należący do  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  również znalazły się na mapie inicjatyw  realizowanych w ramach Reforest’Action. Dzięki zawartej umowie i współpracy Zakładu z firmą Green-Up w ramach przebudowy i naturalizacji lasu w Puszczy Zielonce zostało posadzonych  13 tys. sadzonek drzew. Umowa zobowiązuje leśników z Zakładu do ochrony posadzonego lasu, a partnera – firmę Green-Up do stałego monitoringu jego stanu zdrowotnego.

Dzięki podjętym działaniom zwiększa się powierzchnia lasów oraz istniejące lasy stają się bardziej zbliżone do naturalnych, poprzez sadzenie gatunków drzew takich, jakie by rosły w niezmienionym przez człowieka środowisku. Stają się dzięki temu bardziej odporne na działanie czynników stresowych – takich jak nagłe zjawiska pogodowe, np. silne wiatry czy susze. Nowe lasy będą również bardziej bogate, jeśli chodzi o ich naturalność i bioróżnorodność.

Lasy mają olbrzymie znaczenie w ograniczaniu negatywnych skutków efektu cieplarnianego, głównie poprzez pochłanianie i magazynowanie dwutlenku węgla będącego jednym z najbardziej szkodliwych gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę panujące w Polsce realia, można w uproszczeniu przyjąć, że posadzony las zmagazynuje w ciągu swojego życia ponad 100 ton czystego węgla, corocznie będzie pochłaniał kilka ton CO2, a każde drzewo (jak już będzie nieco starsze) zapewni tlen dla przynajmniej dwóch osób.  

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY