Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 23 miliony złotych z WRPO 2014+ dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na nowy ośrodek badawczy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

23 miliony złotych z WRPO 2014+ dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na nowy ośrodek badawczy

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał dzisiaj umowę na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) budowy Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

 

Inwestycja rozpoczęta już na początku tego roku kosztować będzie ponad 38 mln złotych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na jej realizację aż 23 mln zł dofinansowania unijnego z WRPO 2014+. Celem tego projektu jest zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego Uczelni w zakresie wpływu chowu i hodowli zwierząt na środowisko, jak również metod ochrony  zdrowia zwierząt. Projekt zakłada budowę Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu wraz z laboratoriami badawczymi i pracowniami analitycznymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym aparatury badawczo-rozwojowej.

„Tych elitarnych projektów, które dofinansowaliśmy w ramach konkursu obejmującego działalność badawczo – rozwojową B+R, a które realizują wielkopolskie uczelnie, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny i Artystyczny jest zaledwie kilkanaście. To projekty trudne i starannie przygotowane. Cieszymy się, że dziś dołącza do nich Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Należy podkreślić, że to projekty użyteczne i mające określony wymiar gospodarczy. Ten konkretny ma znaczenie zarówno dla hodowli zwierząt, jak i ochrony klimatu, bo jak wiemy hodowla jest źródłem wysokiej emisji dwutlenku węgla” - mówi Marszałek Marek Woźniak. „To dla nas bardzo ważne, aby pieniądze z budżetu Unii Europejskiej wykorzystać z pożytkiem dla regionu, dla naszych uczelni i dla nas wszystkich, w tym dla środowiska” –  dodaje Marszałek.

 

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przypomniał, że to nie pierwsze unijne pieniądze, pozostające w gestii Marszałka Województwa, pozyskane przez uczelnię. „Wcześniej otrzymaliśmy aż siedmiomilionowe unijne dofinansowanie z WRPO 2014+ na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach należących do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz modernizację Technikum Środowiska w Poznaniu”.

 

Warto zaznaczyć, że wielkopolskie uczelnie zrealizują dzięki środkom unijnym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 inwestycje za ponad 240 mln złotych -  zmodernizują oraz rozbudują infrastrukturę badawczą i utworzą nowe centra czy ośrodki naukowo – badawcze.

Prezentacja projektu znajduje się w załączniku.

 

Źródło: https://www.umww.pl/wsparcie-dla-up-w-poznaniu

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Prezentacja projektu738.1 KB

WYDZIAŁY