Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 4th International Forum on Agri-Food Logistics na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

4th International Forum on Agri-Food Logistics na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniach 23-24 czerwca 2021 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się 4th International Forum on Agri-Food Logistics w formie online, w którym uczestniczyło ponad 80 osób. Temat tegorocznego Forum brzmiał: „Przedsiębiorczość, innowacje i technologie w zrównoważonym rozwoju łańcuchów dostaw żywności w warunkach niepewności”. Organizatorem Forum była Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie UPP. 

 

 

Otwarcia Forum w dniu 23.06.2021 r dokonali Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego a zarazem inicjator powstania Forum dr Karol Wajszczuk oraz prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse. na Wydziale Ekonomicznym naszego Uniwersytetu, którzy powitali wszystkich uczestników Forum życząc udanych  obrad.

 

Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej jest platformą współpracy naukowców i praktyków, umożliwiającą zarówno prezentację wyników badań naukowych, jak i dyskusję na cyklicznych konferencjach oraz wymianę doświadczeń. Forum to także miejsce nawiązywania kontaktów naukowych i biznesowych. Od samego początku główną ideą Forum, odbywającego się co dwa lata, był zrównoważony rozwój ŁDŻ oraz budowa platformy gromadzącej wielu ekspertów z całego świata zajmujących się tą problematyką. Szczegóły na ten temat dostępne są na stronie Konferencji: http://www1.up.poznan.pl/agrifoodlogistics/.

 

W czasie trwania dwudniowego Forum organizatorzy zaprosili do dyskusji wielu naukowców z międzynarodowych ośrodków naukowych oraz praktyków na temat innowacji i technologii służących zrównoważonemu rozwojowi ŁDŻ funkcjonujących w warunkach niepewności, zwłaszcza w obliczu ostatnich okoliczności pandemii COVID-19.

 

Konferencja została podzielona na 6 bloków tematycznych obejmujących takie zagadnienia jak: Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności, Zastosowanie nowych technik i technologii, Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w sektorze rolno-spożywczym, Klastry w sektorze agrobiznesu i ich rola dla zrównoważonego ŁDŻ, Prawne determinanty funkcjonowania ŁDŻ, Społeczna odpowiedzialność w podmiotach agrobiznesu.

 

Mamy nadzieję, że IV Forum przyczyni się nie tylko do skuteczniejszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ale także do przygotowania propozycji realizacji założeń Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 pod hasłami: Ludzie, Planeta, Dobrobyt, Pokój i Partnerstwo.

 

 

Dr Karol Wajszczuk Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska Vice Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Wydział Ekonomiczny UPP

 

 

 

WYDZIAŁY