Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility August hr. Cieszkowski we wspomnieniach – konferencja z okazji 180. rocznicy osiedlenia się filozofa i społecznika w Wierzenicy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

August hr. Cieszkowski we wspomnieniach – konferencja z okazji 180. rocznicy osiedlenia się filozofa i społecznika w Wierzenicy

W dniach 20-21 czerwca br. odbyła się konferencja z okazji 180. rocznicy osiedlenia się Augusta Cieszkowskiego, patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w Wierzenicy, miejscu w którym żył i spoczywa.

 

 

Pierwszego dnia, podczas sesji referatowej, prelegenci wspominali sylwetkę Augusta Cieszkowskiego jako uznanego pisarza, naukowca, filozofa i społecznika, inspiratora  postępu rolniczego w Wielkopolsce, współtwórcy i realizatora idei pracy organicznej, człowieka o ogromnych zasługach, stawianego w panteonie obok sławnych dziewiętnastowiecznych Wielkopolan, m.in. Dezyderego Chłapowskiego, Karola Marcinkowskiego czy Hipolita Cegielskiego.

Profesor Zbigniew Kundzewicz, w bardzo ciekawym wystąpieniu zatytułowanym „Dwór w Wierzenicy. Życie po życiu” przybliżył historię „wzlotów i upadków” dworu, bogato ilustrowaną zdjęciami, zaprezentował losy zabudowań, starania o ich odbudowę oraz kolejne etapy od momentu nabycia posiadłości przez rodzinę Kundzewiczów do czasów obecnych.

Prof. Andrzej Dubas zaprezentował wkład Augusta Cieszkowskiego do nauk rolniczych, nawiązując do wszechstronnego wykształcenia hrabiego, jego szerokich zainteresowań, kontaktów i współpracy z działaczami na rzecz rolnictwa, holistycznego spojrzenia na ten sektor oraz dążeń do wykształcenia specjalistycznych kadr, tak bardzo potrzebnych dziewiętnastowiecznej ojczyźnie.

Niewątpliwie istotnym wątkiem w życiu i działalności Augusta Cieszkowskiego były starania o polski uniwersytet w Poznaniu w okresie 1851-1861, co w sposób chronologiczny i niezwykle ciekawy zaprezentowała prof. Małgorzata Mańka, nawiązując do każdej inicjatywy utworzenia szkoły wyższej, argumentacji wnioskodawców, a także opinii ówczesnego środowiska i władz wobec takiego wyzwania.
Tłem rozważań była postawiona przez Panią Profesor teza o wyprzedzeniu dzisiejszego pojęcia „kształcenie ustawiczne” przez koncepcję „edukacji permanentnej” hrabiego Cieszkowskiego. 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zaprezentowano dwa bardzo interesujące wykłady Państwa Ewy i Włodzimierza Buczyńskich – miłośników i przyjaciół Wierzenicy, swarzędzkich regionalistów, autorów licznych publikacji o Auguście Cieszkowskim, dotyczące księgozbioru oraz zbiorów malarskich i rzeźbiarskich zgromadzonych dworku, a pochodzących z różnych miejsc związanych z Augustem Cieszkowskim, m.in. biblioteki w Stawiskach, w Wierzenicy czy majątku w Surhowie, który od lat 40.  XIX wieku należał do rodziny Cieszkowskich.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli okazję odbyć sesję terenową w Wierzenicy i odwiedzić dwa najciekawsze tam miejsca.

Zwiedzanie rozpoczęto od kościoła św. Mikołaja (którego początki sięgają XIV w.), znajdującego się na szlaku kościołów drewnianych wokół puszczy Zielonka, z przepięknym ołtarzem, kaplicą grobową i kryptą Rodziny Cieszkowskich oraz drzwiami z brązu autorstwa Teofila Lenartowicza i Antoniego Madeyskiego z końca XIX w. Poprzez niezwykłą historię i wiele ciekawostek związanych z budowlą przeprowadził uczestników Włodzimierz Buczyński, a następnie proboszcz ks. Przemysław Kompf.

Kolejnym miejscem zwiedzania był dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy, a po jego wnętrzach uczestników sesji oprowadził prof. Zbigniew Kuncewicz, który wraz z rodziną doprowadził do odbudowania zniszczonego dworu rodziny Cieszkowskich. Przypomniał też o rozległych relacjach, jakie August Cieszkowski utrzymywał z wybitnymi postaciami tamtych czasów – m.in. Zygmuntem Krasińskim, który był częstym gościem w Wierzenicy, czy Cyprianem Kamilem Norwidem, niedocenianym wówczas poetą.

Na koniec niektórzy uczestnicy konferencji przeszli jeszcze Aleją Filozofów, po której spacerowali niegdyś August Cieszkowski i Zygmunt Krasiński.

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

Fot. A. Domaszewicz, K. Lesińska

 

​​​​​​​

WYDZIAŁY