Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Członek Konwentu Samorządu Studenckiego UPP wybrany do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członek Konwentu Samorządu Studenckiego UPP wybrany do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Zabłocki, członek Konwentu Samorządu Studenckiego UPP został powołany do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wybór nastąpił 21 stycznia 2023r. podczas posiedzenia Rady Studentów, organu uchwałodawczego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Do Komisji Dyscyplinarnej zostało wybranych ośmiu studentów z całej Polski.

 

 

Komisja dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania oraz niezależna od organów władzy publicznej i organów uczelni. Orzeka w sprawach nauczycieli akademickich  Andrzej Zabłocki, członek członek Konwentu Samorządu Studenckiego UPP powołany do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego takie jak: popełnienie plagiatów, niewykonywanie poleceń służbowych przełożonych, utrudnianie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, naruszenie dyscypliny finansowej, przyjęcie korzyści majątkowej czy też nienależyte postępowanie wobec studentów i innych nauczycieli akademickich.

 

Uchwała Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nr 7/2023 z 21 stycznia 2023 r. https://bip.psrp.org.pl/wp-content/uploads/2023/01/uchwala-RS-7_2023.pdf

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY