Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Czy synergia nauki i biznesu to tylko oksymoron? - Nowy numer Wieści Akademickich już dostępny | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Czy synergia nauki i biznesu to tylko oksymoron? - Nowy numer Wieści Akademickich już dostępny

Budowanie i rozwijanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym staje się kluczowe w działalności uczelni, tym bardziej że współdziałanie biznesu z uczelniami, uwzględniające potrzeby i możliwości obu stron, jest również jednym z najważniejszych wyzwań innowacyjnej gospodarki. A my w Polsce niestety nadal jesteśmy w ogonie Europy i ciągle czekamy na sukcesy w tym obszarze. Dlaczego? Czy możemy jakoś temu zaradzić? Jakie działania mogą zwiększyć szansę na komercjalizację wyników prac badawczych? Właśnie te tematy poruszamy w najnowszym numerze „Wieści Akademickich”.

 

 

Nasi rozmówcy starają się wskazywać rozwiązania, które mogą ułatwiać współpracę naukowców i przedsiębiorców. Prezentują dobre praktyki związane z technologiami, które zostały skomercjalizowane i wdrożone na rynku przez naukowców z naszej Uczelni. Może przedstawione „historie sukcesu” staną się inspiracją do działania i skutecznie zmotywują tych, którzy chcą, aby  ich badania miały zastosowanie w praktyce społeczno-gospodarczej.

 

Ale nie samym biznesem żyje człowiek… Na naszej Uczelni wiele się dzieje. Piszemy o ważnym dla wszystkich temacie prac nad federacją uczelni poznańskich. Razem z naukowcami odkrywamy przyrodę na naszym kampusie. Piszemy o zmianach klimatycznych zachodzących w lasach. Rozmawiamy ze studentami i opiekunami, co przekłada się na zaangażowanie w działalność kół naukowych. I stawiamy pytanie, czy warto studiować. Jak zwykle w numerze znajdą Państwo fakty z życia Uczelni, sukcesy i osiągnięcia, a miłośników historii z pewnością zainteresuje efekt poszukiwań Państwa Buczyńskich…

 

 

Numer do pobrania: 

na platformie cyfrowej: https://issuu.com/uppwiesci/docs/wa-2021-czerwiec--www_27.06

 

Iwona Cieślik
Redaktor Naczelna Wieści Akademickich

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY