Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Czynniki środowiskowe i ekonomiczne a jakość mięsa wieprzowego i drobiowego - pierwsze spotkanie projektowe | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Czynniki środowiskowe i ekonomiczne a jakość mięsa wieprzowego i drobiowego - pierwsze spotkanie projektowe

mEATquality to nowy projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Pierwsze doroczne spotkanie projektu mEATquality odbyło się zdalnie w dniach 19-20 stycznia 2022 r. Ponad 60 osób zgromadziło się, aby przygotować i koordynować wszystkie działania przewidziane na rok 2022 i kolejne 3 lata.

 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez koordynatora projektu i przedstawiciela Komisji Europejskiej, po którym nastąpiły prezentacje i dyskusje dotyczące merytorycznych aspektów projektu. Prace badawcze w ramach mEATquality obejmują cały cykl produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego, czyli od „gospodarstwa na stół”. Projekt mEATquality koncentruje się na zapewnieniu konsumentom jak najwyższej jakości mięsa wieprzowego i drobiowego od zwierząt utrzymywanych w warunkach optymalnego poziomu dobrostanu, poprzez poszerzanie wiedzy naukowej i praktycznych rozwiązań, we współpracy z producentami i partnerami w łańcuchu dostaw. Dodatkowe cele projektu to zmniejszenie wpływu produkcji mięsa na środowisko i poprawa zrównoważenia ekonomicznego łańcucha produkcyjnego. Projekt będzie realizowany przez zespół 17 organizacji partnerskich specjalizujących się w różnych dyscyplinach i reprezentujących 7 krajów UE. Projekt mEATquality jest koordynowany przez Wageningen Research (Holandia), a konsorcjum składa się z 7 partnerów akademickich1, 5 ośrodków badawczych2, 2 partnerów przemysłowych3 i 3 organizacji reprezentujących ekologiczne lub konwencjonalne łańcuchy produkcji mięsa4.

 

Drugiego dnia spotkania nastąpiły prezentacje w celu stworzenia synergii z zaprzyjaźnionymi projektami finansowanymi również ze źródeł Unii Europejskiej oraz uruchomiona została Platforma „Multi-Actor”. Posiedzenie zakończyło się walnym zgromadzeniem zarządu projektu.

 

Więcej informacji można znaleźć na kanałach mediów społecznościowych: Facebook, Twitter i LinkedIn.

 

 

Ewa Sell-Kubiak (ewa.sell-kubiak@puls.edu.pl)
Koordynator z ramienia UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY