Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii ekspertem w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie” realizowanym przez Urząd Patentowy RP

Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Jacek Wawrzynowicz z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie realizował usługi informacyjno-doradcze na rzecz przedsiębiorców z terenu województw: wielkopolskiego i łódzkiego w projekcie „Własność intelektualna w Twojej firmie” w ramach projektu POIR.02.06.00-00-0001/19-00, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Urząd Patentowy RP w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił podmioty, których eksperci zidentyfikują przedmioty własności intelektualnej u przedsiębiorców będących grantobiorcami, a także przeprowadzą  instruktaż w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości komercjalizacji zidentyfikowanej własności intelektualnej. 

 

Projekt „Własność intelektualna w Twojej firmie” realizowany przez Urząd Patentowy RP ma na celu kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony. W ramach usługi udzielana będzie informacja dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Usługa obejmować będzie następujące zagadnienia: przedmioty własności przemysłowej (w tym informacja patentowa – korzystanie z baz danych), prawo autorskie, tajemnica przedsiębiorstwa, umowy z pracownikami w zakresie własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną. Ważnym elementem usługi będzie również wskazanie przedsiębiorcy potencjalnych możliwości czerpania korzyści z ochrony własności intelektualnej (np. ochrona marki, wyłączność na korzystanie z rozwiązania, sprzedaż prawa, udzielenie licencji, przyciągnięcie inwestorów).

 

Zespół CIiTT

Data aktualizacji: 
śr., 07/04/2021

Udostępnij ten artykuł