Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomcznym UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomcznym UPP

W dniu 16 lutego 2023 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydział Ekonomiczny zorganizował VIII edycję „Dnia Współpracy”.

 

 

Wydarzenie to było dedykowane  uczniom szkół średnich województwa wielkopolskiego. W tym roku, po raz kolejny, przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem i uznaniem szkół – swój udział zgłosiło ponad 1 050 uczniów oraz 54 nauczycieli z 29 placówek będących partnerami Wydziału. Gościliśmy grono  Uczestnicy Dnia Współpracy na Wydziale Ekonomicznym pedagogiczne i młodzież z następujących jednostek:

 1. VI Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 2. IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu
 3. X liceum Ogólnokształcące im. Przemysła II w Poznaniu
 4. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
 5. XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 w Poznaniu  
 6. XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu
 7. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu
 8. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
 9. Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Piątki Poznańskiej w Poznaniu
 10. Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu
 11. Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Poznaniu
 12. Zespół Szkół w Kórniku
 13. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim
 14. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (I LO)
 15. II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu
 16. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej
 17. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu
 18. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
 19. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi
 20. I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
 21. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
 22. Zespół Szkół w Opalenicy
 23. Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach
 24. Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni
 25. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
 26. II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
 27. Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy
 28. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie
 29. Zespół Szkół Akademickich w Środzie Wielkopolskiej

 

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się w sali wykładowej Biocentrum przy ul. Dojazd. Z uwagi na dużą liczbę uczestników część oficjalna, odbywała się trzykrotnie, o godz. 8.30, a później o godz. 9.30 i 10.30. Otwarcia dokonał prof. UPP dr hab. Rafał Baum – prodziekan Wydziału ds. studiów, który przedstawił syntetycznie najważniejsze informacje o Wydziale i prowadzonych kierunkach studiów. Odniósł się do oferty dydaktycznej, zasad rekrutacji na studia oraz możliwości rozwoju zainteresowań i aktywności  młodzieży (w Wydziałowych Kołach  Naukowych, organizacjach studenckich, centrum kultury studenckiej oraz uczelnianym klubie AZS). Prodziekan mówił także o profilu i atutach absolwentów WE na rynku pracy. Do podjęcia studiów na Wydziale zachęcała młodzież także prodziekan ds. studiów WE – prof. UPP dr hab. Agnieszka Baer-Nawrocka, która przedstawiła różne formy pomocy materialnej udzielanej studentom (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora UPP dla najlepszych studentów, stypendium naukowe finansowane przez JST, osoby fizyczne lub prawne, MEiN oraz zapomogi). W trakcie sesji plenarnej głos zabrała także przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Ekonomicznego Pani Oliwia Kulas, która poinformowała uczniów o roli studentów i Samorządu w życiu Uczelni i Wydziału. Na koniec wspominano także o ogólnopolskim konkursie „Zostań ekonomistą”, organizowanym przez WE dla uczniów szkół średnich.

 

Po zakończeniu części plenarnej uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w aktywnościach przewidzianych w indywidualnych programach dla każdej ze szkół partnerskich. Młodzież wraz z opiekunami przeszła z budynku Biocentrum do Collegium Maximum, w którym odbywały się: wykłady, warsztaty tematyczne i pokazy a także inne atrakcje przygotowane przez doktorantów i samorząd wydziałowy specjalnie na ten dzień,. Z każdej szkoły 5 uczniów brało udział w Quizie ekonomicznym (o którym piszemy jeszcze poniżej). Ponadto młodzież szkolna zapoznawała się z ofertą Wydziałowych Kół Naukowych, tj. Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej, Młodych Księgowych i Finansistów. Przybyli goście mieli także okazję zjeść smaczny obiad przygotowany przez stołówkę studencką. Mówi się, że tłusty czwartek bez pączka byłby dniem straconym dlatego zadbaliśmy by każdy tradycyjnie mógł rozkoszować się ich smakiem.   

Podkreślając znaczenie i umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach ekonomicznych w praktyce, dr Krzysztof Pawłowski w jednej z sal wykładowych w Col. Max. gościł absolwentów naszego Wydziału, którzy na własnych przykładach opowiadali uczniom o swoich studiach na WE UPP, przebiegu karier zawodowych, wyzwaniach związanych z prowadzeniem własnych firm. Nie zabrakło ciekawostek z przebiegu życia studenckiego i studiowania, anegdot przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz dobrych rad i wskazówek ułatwiających życie studenckie. Zaproszenie na Dzień Współpracy przyjęli m.in.: Justyna Stawna i Kacper Mytko z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu, Jolanta Gracz z Kynetec, Weronika Lisiecka z Dealz Poland, Mateusz Adamczak z VGL Group, Przemysła Cieślak z wakacje.pl i Jakub Domagalski, prowadzący własną agencję marketingową. 

Tradycyjnie opiekunami i przewodnikami grup młodzieży na terenie kampusu UP byli wydziałowi koordynatorzy współpracy z poszczególnymi szkołami oraz studenci WE. Dla każdej ze szkół opracowano indywidualne (dedykowane) programy - zajęcia zostały wcześniej wybrane z szerokiej oferty Wydziału.

W budynku Col. Maximum nauczyciele mogli spotkać się także z Przewodniczącą i jednym z członków Kapituły ogólnopolskiego konkursu „Zostań ekonomistą” (VII edycja) 1, ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  W trakcie spotkania przybliżano zasady i regulamin konkursu, rozwiewano wątpliwości.

Ostatecznie młodzież wybrała 11 wykładów oraz 11 warsztatów i pokazów (por. wykaz poniżej).  Ogółem – ponieważ niektóre zajęcia powtarzane były kilkukrotnie – podczas „Dnia Współpracy” zrealizowanych zostało 68 zajęć o zróżnicowanej i szerokiej tematyce społeczno-ekonomicznej, które trwały 3 060 minut, czyli blisko 51 godzin. Były to:

 

Wykłady:

 1. Jak bada się rynki żywnościowe?
 2. Dlaczego drożeje żywność?
 3. Od pola do stołu
 4. "I żyli długo i na bogato...” - jak działa system emerytalny w Polsce
 5. Sztuka sprzedaży - merchandising w handlu detalicznym
 6. Własny biznes – przygotowanie metodą design thinking
 7. Młodzi ludzie i pieniądze. Od stresu z braku kasy do rozrywki i prestiżu
 8. Prawo dookoła świata
 9. Zadłużenie Polaków i moralność finansowa  
 10. Bankujemy bezpiecznie! Nowoczesne wymiary bankowości elektronicznej
 11. Podatki przy prowadzeniu działalności gospodarczej – czyli co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien 

 

Warsztaty, prezentacje, pokazy: 

 1. Wybór czy konieczność #handel międzynarodowy
 2. Wpływ wydarzeń losowych na działanie rynku
 3. Od gospodarki liniowej do gospodarki obiegu zamkniętego
 4. Czy można prognozować inflację?
 5. Po co myśleć o oszczędzaniu będąc młodym ?
 6. Stres - Twój wróg czy przyjaciel?
 7. Gospodarowanie budżetem domowym
 8. Emocje i racje
 9. Ile kosztuje moje utrzymanie?
 10. Jadalne owady - nowy trend czy alternatywa żywieniowa dla społeczeństwa
 11. Kolorowa manipulacja marketingowa

 

 W ramach programu Dnia Współpracy, dr Magdalena Śmiglak-Krajewska i dr Dawid Jabkowski przygotowali dla młodzieży quiz, w którym uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekonomii. W quizie uczestniczyło 150 uczniów, z 27 szkół. Pytań w quizie było 16. Maksymalnie można było uzyskać 20 000 pkt, najlepszy wynik wyniósł 16 626 pkt a wskaźnik prawidłowych odpowiedzi ukształtował się na poziomie 50,2%. W tym roku w quizie były nowości takie jak „układanki” czy losowe odsłanianie obrazu, które wzbogaciło rywalizację. W 2023 r. najlepsi byli następujący uczniowie (decydowała liczba punktów i czas odpowiedzi):

Miejsce

Nagrodzone osoby

Nazwa Szkoły

1 miejsce

Bartosz Jander

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusz Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim 

2 miejsce

Piotr Lembicz

Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

3 miejsce

Antoni Majewicz

Zespół Szkół w Opalenicy

Wyróżnienia

Martyna Walczak

Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Jakub Włodarczak

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego  w Śremie

Kacper Sobczak

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

 

Dzień Współpracy to projekt, który pozwala na popularyzację wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej młodzieży szkolnej oraz promocję studiów ekonomicznych.

W ramach zaproponowanej formuły dla tego wydarzenia uczniowie poznają ogólne zasady i najważniejsze atuty studiowania na Wydziale Ekonomicznym. Liczne wykłady, warsztaty tematyczne, pokazy, prezentacje wydziałowych kół naukowych, spotkania z absolwentami przybliżają profil kształcenia na WE UPP. Doświadczenia nasze i naszych absolwentów dowodzą, że posiadanie solidnej wiedzy ekonomicznej, z jednoczesną znajomością specyfiki branży rolno-żywnościowej, wydatnie poszerza możliwości zatrudnienia i wpisuje się w aktualne potrzeby gospodarki oraz życia społecznego Wielkopolski, Kraju i Europy.

Organizacja Dnia Współpracy nie byłaby możliwa bez aktywnej postawy społeczności Wydziału (ogółem zaangażowanych było ponad 130 osób):

 • studentów (prezentacje wydziałowych kół naukowych: Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej, Młodych Księgowych i Finansistów, opieka nad szkołami, organizacja quizu ekonomicznego),
 • wydziałowego samorządu studenckiego (opieka nad szkołami, organizacja stoiska, pokazy etc),  
 • nauczycieli akademickich i doktorantów (koordynatorzy współpracy ze szkołami i prelegenci)
 • oraz pracowników dziekanatu i poszczególnych katedr.

 

Wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie należą się wyrazy uznania i podziękowania. Dzień Współpracy to największe wydarzenie o charakterze promocyjnym organizowane przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Chcemy przyczyniać się do rozwoju osobowego uczniów i tworzenia dobrze wykształconego młodego pokolenia w Wielkopolsce. 

 

W naszych mediach społecznościowych dzielimy się relacjami z Dnia Współpracy na Wydziale Ekonomicznym. Gorąco zachęcamy do obserwowania naszych profili

 

FOTOGALERIA Z WYDARZENIA 

 

Nasz Facebook: https://www.facebook.com/WESPOZNAN  

Nasz Instagram: https://www.instagram.com/wydzial_ekonomiczny_upp/

 

Organizatorzy Dnia Współpracy na Wydziale Ekonomicznym UPP

Fot. A. Domaszewicz


1 Szczegółowy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną Uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników Konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych. W oparciu o Uchwałę nr 88/2017 Senatu UP w Poznania z dn. 31 maja 2017 r. (w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów ogólnopolskich) Laureaci Konkursu uzyskują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość na WE UP Poznań.

 

WYDZIAŁY