Dzień Współpracy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W dniu 26 marca 2021 r., na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zorganizowano VI edycję „Dnia Współpracy”. Wydarzenie dedykowane było uczniom szkół średnich, z którymi Wydział podpisał umowy partnerskie. Przez ostatnie pięć lat WE w Dniu Współpracy gościł dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, uczniów szkół partnerskich w murach Naszego Uniwersytetu. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, przeprowadzono go za pośrednictwem nowoczesnych mediów.  

 

 

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Do udziału w Dniu Współpracy zaproszono 30 szkół partnerskich, z których Wydział  współpracuje w sposób stały. To wyjątkowe wydarzenie przeprowadzono jako transmisję „na żywo” na platformie edukacyjnej MS Teams oraz wydziałowym kanale YouTube (link: https://youtu.be/U3L_2UMSOdY ). Nagranie w pierwszej dobie odtworzono około 1 500 razy, a w momencie transmisji na żywo było obecnych blisko 500 osób. Podczas transmisji dostępny był czat, dający uczestnikom możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi od pracowników i studentów Wydziału. Wydarzenie było moderowane przez mgr Jagodę Zmyśloną i dr Michała Gazdeckiego.

 

Pierwszego wywiadu na żywo udzielił prof. dr hab. Walenty Poczta – dziekan Wydziału. Dokonując oficjalnego otwarcia wydarzenia przywitał uczestników, podkreślając wyjątkowy charakter tego dnia. Zaprezentował najważniejsze atuty studiowania na Wydziale i zachęcał do dokonywania wyboru w sposób świadomy, z pełnym przekonaniem, życząc powodzenia na maturze.

 

Szczegóły oferty edukacyjnej i zasady rekrutacji przybliżył prodziekan ds. studiów i przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – prof. UPP dr hab. Rafał Baum. Podkreślił, że studia ekonomiczne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu to szansa na zdobycie zawodu, który sprosta zmianom, jakie zachodzą w gospodarce i  społeczeństwie. Profil i ukierunkowanie studiów na potrzeby agrobiznesu wpisują się w oczekiwania pracodawców, co potwierdzają dane z monitoringu studiów oraz opinie absolwentów WE. Zwrócił też uwagę na możliwość odbywania studiów za granicą i współpracę międzynarodową Wydziału.

 

Młodzież miała również możliwość zapoznania się z ofertą Wydziałowych Studenckich Kół Naukowych, tj. Młodych Menedżerów, Ekonomistów Agrobiznesu, Myśli Gospodarczej oraz Młodych Księgowych i Finansistów. Studenci – członkowie tych kół, przy wsparciu swoich opiekunów, tj. dr Joanny Smoluk-Sikorskiej, prof. UPP dr hab. Wawrzyńca Czubaka, prof. UPP dr hab. Karoliny Pawlak, dr Agnieszki Kozery przygotowali filmy prezentujące działalność kół, możliwości rozwoju zainteresowań oraz podejmowane aktywności.

 

Studia jednak, to nie tylko nauka, ale i „życie studenckie”. Samorząd Studencki na Wydziale działa prężnie i jest pełen pomysłów, a studenci mają wpływ na podejmowane decyzje. Wydziałowy Samorząd Studencki pełni też rolę łącznika pomiędzy społecznością studentów a pracownikami i władzami Wydziału. O swojej przygodzie z Wydziałowym Samorządem Studenckim opowiedzieli jego członkowie: przewodniczący Konwentu Samorządu Studenckiego - Andrzej Zabłocki oraz Przewodnicząca Samorządu Wydziału Ekonomicznego – Karolina Konieczna.

 

Potrzebę rozwijania przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych przedstawił prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak, koordynator programów  stażowych dla studentów WE. Podkreślił on, że programy stażowe umożliwiają wzmocnienie związków pomiędzy teorią a praktyką. Jest to możliwe m.in. dzięki obecnie (2018-2022) realizowanemu programowi „Studiujesz – praktykuj!”, skierowanemu do studentów WE, którego celem jest wzrost kompetencji zawodowych i społecznych studentów poprzez realizację wysokiej jakości staży krajowych i zagranicznych, zapewniających zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, niezbędnego zwłaszcza na początku kariery zawodowej. W ramach programu studenci mogą brać udział w specjalistycznych warsztatach i kursach zawodowych, uczestniczyć w wyjazdach studyjnych oraz odbywać szkolenia i staże zawodowe (krajowe i zagraniczne). 

 

Uczniów szkół średnich zaproszono również do udziału w ogólnopolskim konkursie „Zostań ekonomistą” (V edycja), ogłoszonym przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Katarzyna Bosacka - studentka kierunku Finanse i Rachunkowość i jednocześnie laureatka tego Konkursu w I edycji przedstawiła swoją przygodę z Konkursem i poinformowała jak to się stało, że zdecydowała się do niego przystąpić. Następnie przybliżyła zasady i regulamin Konkursu. Zainspirowana pracą naukową poprzez udział w Konkursie oraz możliwościami rozwijania swoich pasji, Pani Kasia obecnie aktywnie działa w Wydziałowym Studenckim Kole Naukowym Młodych Księgowych i Finansistów.

 

W programie wirtualnego Dnia Współpracy nie zabrakło także innych stałych już elementów tego wydarzenia. Odbyły się spotkania nauczycieli szkół partnerskich z gronem dziekańskim i kadrą Wydziału oraz został przeprowadzony Quiz Ekonomiczny.

Młodzieży zaprezentowano nagrania wykładów i inne materiały prezentujące działalność naukową i dydaktyczną. Były to między innymi, takie filmy jak: 

 1. Własna firma w świetle wiedzy pozyskanej podczas studiów na WE UP w Poznaniu (mgr Krzysztof Różański);
 2. Od myślenia do decyzji (dr Olga Grabowska-Chenczke);
 3. Pułapki statystycznego myślenia (dr Romana Głowicka-Wołoszyn);
 4. Co spółka maluje na zielono? (dr Małgorzata Węgrzyńska, mgr inż. Wojciech Borzyszkowski);
 5. ABC długu publicznego (dr Agnieszka Kozera i dr Aldona Standard);
 6. Rolnictwo, wyżywienie i klimat - co się stało w ostatnim półwieczu ? (prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski);
 7. Marnotrawstwo żywności przed i w trakcie pandemii koronawirusa (dr Ewelina Marek-Andrzejewska);
 8. Program Erasmus +  (prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska);
 9. Działalność Wydziałowego Koła Naukowego Myśli Gospodarczej (Emilian Rusiniak, Karolina Sowa);
 10. Działalność Wydziałowego Koła Naukowego Młodych Menedżerów (Weronika Urbaniak, Justyna Kopeć);
 11. Działalność Wydziałowego Koła Naukowego Młodych Księgowych i Finansistów (Lidia Bednarek, Katarzyna Bosacka);
 12. Działalność Wydziałowego Koła Naukowego Ekonomistów Agrobiznesu (Katarzyna Wala);
 13. Działalność Samorządu Wydziału Ekonomicznego (Karolina Konieczna).

 

Dr Magdalena Śmiglak-Krajewska i mgr Dawid Jabkowski przygotowali dla młodzieży quiz ekonomiczny, w którym uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły, mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę. W quizie uczestniczyło 35 uczniów. Pytań w quizie było 16. Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 10 330 na 21 000 (max). Łączne prawidłowe odpowiedzi ukształtowały się na poziomie 62%. Najlepszy wynik wyniósł: 15 472 pkt. Średni czas udzielania odpowiedzi na pytanie wyniósł 4,7 sekundy. Uroczystego ogłoszenia zwycięzców quizu ekonomicznego dokonał Dziekan prof. dr hab. Walenty Poczta podczas trwania wydarzenia na żywo, na kanale wydziałowym YouTube. W tej edycji najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie (decydowała liczba punktów i czas odpowiedzi):

 

Miejsce

Nagrodzone osoby

Nazwa Szkoły

1

Jakub Urbański

Publiczne Liceum Ogólnokształcącego KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

2

Piotr Szostak

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

3

Kacper Kiciński

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

Wyróżnienia

Natalia Łańska

Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Natalia Słowińska

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie

 

Dzień Współpracy to projekt, który pozwala na popularyzację wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej młodzieży szkolnej oraz promocję studiów  ekonomicznych. Organizowany jest od kilku lat, jest to efekt pracy kilkuosobowego Zespołu ds. promocji i aktywnej postawy społeczności Wydziału. Osobą, która każdego roku czuwa nad przebiegiem wydarzenia, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i technicznym jest dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann. W udzielonym wywiadzie przyznała, że podczas organizacji tegorocznego Dnia Współpracy najtrudniejsze było przeformułowanie jego realizacji na ścieżkę on-line. Pamiętając o potrzebie zachowania reżimu sanitarnego, wyzwaniem było zorganizowanie wydarzenia wymagającego aktywnego udziału licznej grupy osób. Wydziałowe sale dydaktyczne przygotowane do teletransmisji zajęć dydaktycznych, w tym obron prac dyplomowych posłużyły tym razem jako studio nagrań, o co zadbał mgr Cezary Kozera. W rozwijaniu nowej formy scenariuszowej przebiegu wydarzenia zaangażowała się dr Magdalena Jaworska). Prace operatorów z Działu Aparatury Naukowo-Badawczej naszej Uczelni, Panów mgr inż. Piotra Oleszaka, lic. Michała Poniewozik oraz mgr inż. Wojciecha Borzyszkowskiego zapewniły sprawne przeprowadzenie transmisji.

 

Podczas Dnia Współpracy dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann przedstawiła też kolejną inicjatywę adresowaną do młodzieży szkół średnich – informując, że od 15 kwietnia do 15 czerwca br. Wydział uruchamia Akademicką Wiosnę z WE UPP.

 

Więcej informacji i zdjęć z Dnia Współpracy można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego www.wepoznan.pl oraz na profilu Wydziału na Facebooku i kanale YouTube (https://www.youtube.com/c/Wydzia%C5%82EkonomicznyUPwPoznaniu ). 

 

Dziekan i Społeczność Wydziału Ekonomicznego UP w Poznaniu  

 

 


1 Szczegółowy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału (https://wes.up.poznan.pl/pl/content/konkurs-zosta%C5%84-ekonomist%C4%85). Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej uczestników Konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych. W oparciu o Uchwałę nr 88/2017 Senatu UP w Poznania z dn. 31 maja 2017 r. (w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów ogólnopolskich) Laureaci Konkursu uzyskują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość na WE UP Poznań.

 

Data aktualizacji: 
czw., 01/04/2021

Udostępnij ten artykuł