Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Niemalże 130 uczniów wzięło udział w tegorocznych eliminacjach okręgowych XLIV 2020/21 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) dla uczniów szkół średnich, które przeprowadzone zostały 23 kwietnia 2021 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

 

W otwarciu Olimpiady w trybie on-line uczestniczył Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Piotr Ślósarz, który kierując słowa powitania do uczestników i organizatorów,  zaprezentował potencjał i ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W promocję poszczególnych kierunków studiów zaangażowali się również dziekani i prodziekani wydziałów UPP. 

 

Eliminacje, po rocznej przerwie związanej z pandemią koronawirusa, przeprowadzone zostały w dziewięciu blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, leśnictwo i weterynaria. W zmaganiach, wzięło ostatecznie udział 128 uczniów (ze 177 zakwalifikowanych) z 38 szkół średnich z sześciu województw.

 

Wyłonionych zostało 38 finalistów Olimpiady Centralnej. Najlepsze wyniki osiągnęli: Natalia Niewiarowska z ZSR-B w Lesznie (Weterynaria) oraz Patryk Kurpet z TL w Tucholi (Leśnictwo). Obu uczestników zdobyło 109 punktów na 120 możliwych do uzyskania. Wyróżnienie dla najlepszej szkoły zdobył Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. D. Chłapowskiego w Trzciance.

 

Egzaminatorami oceniającymi w poszczególnych blokach tematycznych eliminacji okręgowych obecnej XLIV (2020-21) edycji OWiUR byli nauczyciele akademiccy  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołani przez Rektora UPP, którym organizatorzy bardzo dziękują za czynny udział w eliminacjach. Olimpiada odbywała się w trudnych warunkach organizacyjnych wynikających z trwającej pandemii, dlatego serdeczne podziękowania organizatorzy kierują również do Kanclerza Roberta Fabiańskiego, pracowników Działu Gospodarczo-Zaopatrzeniowego oraz Pana Roberta Filasa, kierownika BHP za zapewnienie bezpiecznych warunków sanitarnych uczestnikom wydarzenia.  

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego OWiUR w Poznaniu:  dr hab. inż. Ireneusz R. Antkowiak

V-ce Przewodniczący KO OWiUR w Poznaniu: prof. UPP dr hab. Stanisław Grześ

Sekretarz KO OWiUR w Poznaniu: mgr inż. Daniel Stanisławski

 

Iwona Cieslik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

Data aktualizacji: 
czw., 29/04/2021

Udostępnij ten artykuł