Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Gratulacje profesorskie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Gratulacje profesorskie

Na zaproszenie rektora UPP prof. Krzysztofa Szoszkiewicza odbyło się spotkanie z naukowczyniami, które otrzymały nominacje profesorskie.

 

 

Prof. dr hab. Dorota Dziurka z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna oraz prof. dr hab. Katarzyna Panasiewicz z Katedry Agronomii spotkały się z władzami rektorskimi,  które chciały w ten sposób pogratulować tak ważnego wyróżnienia.

Rektor UPP wyraził swoje uznanie z powodu otrzymania nominacji, która jest uhonorowaniem istotnego dorobku naukowego wymagającego wieloletniej intensywnej pracy, jednocześnie podkreślił znaczenie tytułu profesora dla rangi i prestiżu uczelni.

Spotkanie, na którym obecni byli również prof. Piotr Goliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Piotr Ślósarz, prorektor ds. studiów i Jarosław Sierszchulski, zastępca kanclerza UPP, stworzyło możliwość podzielenia się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania Uczelni.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY