Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility HORYZONT 2020 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu partnerem w Europejskim Konsorcjum realizującym projekt mEATquality | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

HORYZONT 2020 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu partnerem w Europejskim Konsorcjum realizującym projekt mEATquality

Projekt mEATquality (Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat) został złożony na wezwanie Programu Ramowego Horyzont jako konsorcjum składające się z 17 firm, uniwersytetów i instytutów badawczych pochodzących z 7 krajów europejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z 6 głównych partnerów konsorcjum i jednocześnie liderem jednego z Programów Prac (WP) dotyczącego badań na trzodzie.

Projekt mEATquality zakłada dostarczenie konsumentom najlepszej jakości mięsa drobiowego i wieprzowego przez poprawę dobrostanu zwierząt, czerpiąc wiedzę z ekstensywnych systemów  utrzymania brojlerów i trzody. Łączny budżet projektu to 6 mln EURO z czego 400.000 EURO jest przeznaczonych na zadania zaplanowane do realizacji przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
 

„Sukces ten był możliwy dzięki wieloletnim działaniom naszego Wydziału m.in. dr. hab. inż. Marcina Pszczoły w Doraźnej Komisji ds. Koordynacji Współpracy z Wageningen University oraz  władzom dziekańskim kolejnych kadencji” – mówi dr inż. Ewa Sell-Kubiak z Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt i jednocześnie Lider WP1 mEATquality. „Prace nad stworzeniem konsorcjum, wybór najlepszego tematu badawczego oraz samo pisanie wniosku trwały od kwietnia 2018 roku do września 2020” – dodaje badaczka.

W skład zespołu reprezentującego Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP poza dr inż. Ewą Sell-Kubiak wchodzą: dr hab. inż. Marcin Pszczoła (Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt), dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska (Katedra Żywienia Zwierząt), dr hab. inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka (Katedra Żywienia Zwierząt). Główny Zespół w czasie realizacji grantu będzie wspierany również przede wszystkim przez dr inż. Agnieszkę Ludwiczak (Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców), a także: dr inż. Pawła Kołodziejskiego (Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt), prof. Adama Cieślaka (Katedra Żywienia Zwierząt) oraz dr hab. inż. Karolinę Szulc (Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców).
Umowa grantowa powinna zostać podpisana na przełomie kwietnia i maja 2021. Projekt jest zaplanowany na 48 miesięcy.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY