Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Pierwsze posiedzenie Senatu UPP po przerwie wakacyjnej odbyło się on-line 29.09.2021 r.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się od pozytywnego zaopiniowania kandydatur: prof. dr. hab. Piotra Golińskiego (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr. hab. Marka Szyndela (Szkoła Główna  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz prof. dr. hab. Stanisława Winiarczyka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. RGNiSW jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. Wyraża swoje opinie w kwestiach dotyczących m.in. szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty oraz dokonuje oceny aktów prawnych przygotowywanych przez ministerstwo.

Następnie Senat podjął uchwały zatwierdzające oceny okresowe nauczycieli akademickich po rozpatrzeniu ich odwołań przez Uczelnianą Komisję Oceniającą oraz uchwały stwierdzające wygaśnięcie mandatów członków Senatu będących przedstawicielami studentów. Na koniec Senatorowie wysłuchali bieżących informacji o działalności uczelni.

Podjęte uchwały dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY