Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kandydaci na kierowników katedr | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kandydaci na kierowników katedr

W maju bieżącego roku rozpoczęta została procedura powoływania nowych kierowników jednostek organizacyjnych wydziałów, którzy rozpoczną sprawowanie funkcji 1 września 2021 r. na okres 4 lat.

 

 

Od 2 czerwca uruchomiony został etap opiniowania kandydatów wśród członków wspólnoty naszego Uniwersytetu. Dziekani wydziałów przedstawili Rektorowi propozycje  kandydatów na kierowników wraz z propozycją struktury organizacyjnej wydziałów. Zaproponowane kandydatury poddane zostały wnikliwej analizie i konsultacjom, m.in. w gronie Kolegium Rektorskiego. Przygotowane propozycje zostały wysoko ocenione i wszyscy zgłoszeni przez Dziekanów kandydaci zostali zaakceptowani przez Rektora. Zgodnie z zapisami znowelizowanego Statutu UPP kandydatury kierowników będą teraz poddane sondażowi wśród pracowników poszczególnych jednostek. W ten sposób Rektor pozyska wiedzę o poparciu kandydatów wśród współpracowników. Następnym krokiem będzie zaopiniowanie kandydatów przez rady naukowe dyscyplin, które są ważnymi organami naszej uczelni, mającymi w swoich kompetencjach zarówno rozwój dyscyplin, jak i udział w prowadzeniu polityki kadrowej. Wszystkie sondaże powinny zakończyć się w terminie do 22 czerwca br., a ich wyniki będą ważnym elementem procesu decyzyjnego przy powoływaniu kierowników poszczególnych katedr.

 

Więcej informacji o procesie powoływania nowych kierowników jednostek będzie publikowanych  w Intranecie -  https://intranet.up.poznan.pl/pracownik/#

 

Biuro Rektora UPP

WYDZIAŁY