Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kolejni naukowcy z nominacją profesorską | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolejni naukowcy z nominacją profesorską

Uniwersytet Przyrodniczy Poznaniu może pochwalić się kolejnymi naukowcami, którzy otrzymali nominacje profesorskie:

 

 

Prof. UPP dr hab. Piotr Mederski z Katedry Użytkowania Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna 22 lutego 2021 r. otrzymał tytuł naukowy profesora  nauk  rolniczych w dyscyplinie nauk leśnych. Profesor Mederski jest specjalistą w projektowaniu i optymalizacji zmechanizowanych procesów technologicznych pozyskiwania drewna. Wykładał na Uniwersytetach we Florencji, Padwie, Salonikach, Eberswalde, Viterbo i Jelgawie. Był Pprelegentem na największych i najbardziej prestiżowych światowych konferencjach użytkowania lasu (Forest Engineering Conference w Nowej Zelandii oraz FORMEC, IUFRO w Japonii). Współautor opublikowanego patentu głowicy harwestera do pozyskiwania drewna gatunków liściastych. Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne, Prezes FSC (Forest Stewardship Council w Polsce) oraz Zastępca Sekretarza Generalnego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

 

 

 

 

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik z Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 22 lutego  2021 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Zakres prowadzonych badań Pani Profesor obejmuje tematykę biologicznego zagospodarowania odpadów oraz usuwania zanieczyszczeń z gleby i wody. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z potencjałem biodegradacyjnym mikroorganizmów, zmianami jakościowymi i ilościowymi w metabiomie bakteryjnym zanieczyszczonej gleby i wód oraz bioróżnorodnością mikrobiologiczną środowiska poddawanego oczyszczaniu.

 

 

 

 

 

Prof. UPP dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna 26 lutego 2021 r. otrzymał tytuł  profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Prof. Jagodziński należy do grona najczęściej cytowanych naukowców na świecie w zakresie ekologii i leśnictwa. Zawodowo zajmuje się analizą czynników determinujących produkcję biomasy i retencję węgla w lasach oraz analizą ekologicznych uwarunkowań różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Od 2019 r. jest dyrektorem Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym.

 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

 

WYDZIAŁY