Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej na Wydziale Ekonomicznym | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej na Wydziale Ekonomicznym

Na Wydziale Ekonomicznym UPP uruchomione zostało Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej, które umożliwia eksperymentalną weryfikację teorii ekonomicznych oraz badanie zachowań rynkowych i konsumenckich w warunkach kontrolowanych.

 

 

 

Główną metodą badawczą stosowaną w Laboratorium są eksperymenty. Ich wyniki wykorzystywane są do testowania, a także lepszego zrozumienia teorii ekonomicznych  Pomieszczenie Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej i  mogą być wskazówką przy wprowadzaniu lub reformowaniu instrumentów politycznych. „Eksperymenty laboratoryjne w badaniach ekonomicznych polegają na obserwacji i analizie zachowań decyzyjnych jednostek w kontrolowanym otoczeniu gospodarczym. W wyniku stosowania odpowiednich bodźców uczestnicy eksperymentów podejmują realne decyzje w symulowanych sytuacjach ekonomicznych. Analiza tego procesu umożliwia zrozumienie motywów podejmowania decyzji, ocenę możliwości zaistnienia współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz podatności jednostek na programy polityczne” – tłumaczy prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska z Wydziału Ekonomicznego, kierownik Laboratorium.

 

Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do badań z zakresu neuroekonomii (EEG oraz eye-tracker), sprzęt do testowania zachowań graczy przy wykorzystaniu teorii gier (zestaw zsynchronizowanych komputerów wraz z oprogramowaniem do analizy podejmowania decyzji przez uczestników w określonej sytuacji decyzyjnej ujętej w formie gry ekonomicznej z „realnymi wypłatami”) oraz salę fokusową (przeznaczoną do pozyskiwania danych o charakterze jakościowym w formie wywiadów grupowych).

 

Badania prowadzone w laboratorium  obejmują analizę zachowań podmiotów w sektorze rolno-spożywczym, uwzględniając globalne trendy na rynku żywności oraz interwencję w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Poza badaniami naukowymi laboratorium służy także celom dydaktycznym.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Pomieszczenie Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej Pomieszczenie Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej Pomieszczenie Laboratorium Ekonomii Behawioralnej i Eksperymentalnej ​​​​​​​

 

WYDZIAŁY