Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nagrody dla studentów i absolwentów przyznane | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagrody dla studentów i absolwentów przyznane

Jak co roku Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z decyzją Rektorskiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2022 r., przyznał nagrodę im. prof. Jerzego Zwolińskiego, medale „Za osiągnięcia w studiach” dla absolwentów oraz nagrody i wyróżnienia dla studentów, za rok akademicki 2021/2022.

 

 

Nagroda im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego

Nagroda im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego jest nagrodą pieniężną przyznawaną za prace magisterskie o wybitnych walorach poznawczych lub aplikacyjnych. Warunkiem  otrzymania nagrody jest ukończenie studiów w roku przyznawania nagrody. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło siedem prac z czterech Wydziałów. Nagrody otrzymali:

nagrodę I stopnia (w kwocie 6000 zł) otrzymała mgr inż. Martyna Maria Haremza z kierunku biotechnologia (studia stacjonarne), za pracę pt. „Ocena skuteczności jałowienia i dezynfekcji wybranych produktów”, napisaną pod kierunkiem prof. UPP dr hab. Anny Sip w Katedrze Biotechnologii   i Mikrobiologii Żywności, na WRO.

nagrodę II stopnia (w kwocie 4000 zł) otrzymał mgr inż. Patryk Czerwiński z kierunku architektura krajobrazu (studia stacjonarne), za pracę pt. „Inwentaryzacja i projekt zagospodarowania terenu zieleni na Osiedlu Kaszubskim w Chojnicach”, wykonaną pod kierunkiem prof. UPP dr hab. Sławomira Świerczyńskiego w Katedrze Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa, na WRO.

nagrodę III stopnia (w kwocie 2500 zł) otrzymała mgr inż. Gabriela Karolina Cieleń z kierunku żywienie zwierząt (studia dualne, stacjonarne), za pracę pt. „Badanie asocjacyjne całego genomu w poszukiwaniu regionów odpowiedzialnych za zmienność liczebności miotu świń rasy Landrace”, napisaną w języku angielskim, pod kierunkiem dr hab. Ewy Barbary Sell-Kubiak w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli  Zwierząt, na WWZ.

 

Pozostali autorzy i promotorzy prac konkursowych otrzymali  list gratulacyjny Rektora UPP:

mgr Agata Karolina Malinowska z kierunku leśnictwo (studia stacjonarne) za pt. pracę „Morfologia i zmienność ziarn pyłku Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai, Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova oraz Reynoutria japonica Houtt”, napisaną pod kierunkiem dr Blanki Marii Wiatrowskiej w Katedrze Botaniki  i Siedliskoznawstwa Leśnego, na WLD.

mgr inż. Patrycja Anna Sobolewska z kierunku zootechnika (studia stacjonarne), za pracę pt. „Wpływ stresu cieplnego na wyniki produkcyjne i wskaźniki biochemiczne krwi krów mlecznych”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Barbary Stefańskiej w Katedrze Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, na WWZ.

mgr Ewa Wilczek z kierunku finanse i rachunkowość (studia stacjonarne), za pracę pt.       „Wielowymiarowa ocena samodzielności finansowej gmin województwa dolnośląskiego”, napisaną pod kierunkiem dr Romany Głowickiej-Wołoszyn w Katedrze Finansów i Rachunkowości, na WE.

mgr Hubert Paweł Paszke z kierunku leśnictwo (studia stacjonarne), za pracę pt. „Wpływ typu siedliskowego lasu na masę i długość igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), opadających w ciągu roku w drzewostanach III klasy wieku”, napisaną pod kierunkiem prof. UPP dr hab. Mieczysława Turskiego w Katedrze Urządzania Lasu, na WLD.

 

ZŁOTY MEDAL „ZA OSIĄGNIĘCIA W STUDIACH”

Absolwentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Rektor nadaje złoty medal „Za osiągnięcia w studiach”. Medal przyznawany jest absolwentom Uniwersytetu, którzy ukończyli studia w terminie przewidzianym w Regulaminie studiów, nie korzystając przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, w trakcie studiów nie powtarzali żadnego przedmiotu i uzyskali średnią ze studiów drugiego stopnia – nie niższą niż 4,75 oraz z jednolitych studiów magisterskich – nie niższą niż 4,50, ponadto uzyskali ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany na dyplomie oraz prezentowali nienaganną postawę etyczną w trakcie studiów.

 

W tym roku wyróżnienie otrzymało 29. absolwentów studiów drugiego stopnia:

z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

z kierunku architektura krajobrazu

   mgr inż. Patryk Czerwiński

   mgr inż. Agata Agnieszka Walczak-Górka

z kierunku biotechnologia

   mgr inż. Marta Bardowska

   mgr inż. Nina Bortnik

   mgr inż. Alicja Anna Braska

   mgr inż. Karolina Rybacka

z kierunku Horticulture: Seed Science and Technology

   mgr Kingsley Chinazor Unegbu (NIGERIA)

z kierunku rolnictwo

   mgr inż. Julita Michalik

   mgr inż. Weronika Magdalena Nitka

   mgr inż. Maciej Olejnik

z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

z kierunku projektowanie mebli

   mgr inż. Klara Katarzyna Czopik

z kierunku Wood Science

   mgr Donat Agaj (KOSOWO)

   mgr Arbnore Cakaj (KOSOWO)

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

z kierunku biologia stosowana

   mgr Karolina Renata Nowikowska

z kierunku weterynaria

   lek. wet. Magdalena Ewa Kacprzak

   lek. wet.  Julia Teresa Rakoszek

z kierunku zootechnika

   mgr inż. Katarzyna Greczka

z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

z kierunku dietetyka             

   mgr Aleksandra Szlas

   mgr Paulina Wróbel

z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

   mgr inż. Patrycja Elżbieta Jankowska

   mgr inż. Julia Urszula Kurzawska

   mgr inż. Patrycja Marszałek

   mgr inż. Magda Romanowska

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

z kierunku ekoenergetyka:

   mgr inż. Mateusz Stanisław Nowak

z kierunku inżynieria środowiska:

   mgr inż. Roksana Maria Mikołajczak

z Wydziału Ekonomicznego

z kierunku finanse i rachunkowość

   mgr Zofia Koralewska

   mgr Magdalena Anna Olech

   mgr Natalia Karolina Radziejewska

   mgr Aleksandra Rogalińska.

 

SREBRNY MEDAL „ZA OSIĄGNIĘCIA W STUDIACH”

 Absolwentom studiów pierwszego stopnia Rektor nadaje srebrny medal „Za osiągnięcia w studiach”. Medal otrzymują absolwenci Uniwersytetu, którzy ukończyli studia w terminie przewidzianym w regulaminie studiów, nie korzystając przy tym z przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, w trakcie studiów nie powtarzali żadnego przedmiotu i uzyskali średnią ze studiów, nie niższą niż 4,50, a także uzyskali ocenę bardzo dobrą jako ostateczny wynik studiów wpisany na dyplomie oraz prezentowali nienaganną postawę etyczną w trakcie studiów.

 

Srebrne wyróżnienie otrzymało 44. absolwentów studiów pierwszego stopnia:

z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

z kierunku architektura krajobrazu

   inż. Aleksandra Urszula Ignaszczak

   inż. Małgorzata Marciniak

   inż. Jolanta Urszula Pestrowicz

z kierunku biotechnologia 

   inż. Gabriela Maria Majchrzak

   inż. Marika Joanna Zembska

z kierunku rolnictwo

   inż. Krzysztof Kowalski

   inż. Mateusz Meller

   inż. Karolina Słoma

z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

z kierunku leśnictwo

   inż. Jan Józef Kłęk

   inż. Marcin Tomasz Łaguna

z kierunku projektowanie mebli

   inż. Barbara Dąbrówka Labus

z kierunku technologia drewna

   inż. Kinga Kasprzyk

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

   z kierunku biologia stosowana

   lic. Natalia Julia Szymańska

z kierunku zootechnika

   inż. Andrzej Rękoś

   inż. Kacper Jerzy Ruda

   inż. Paulina Skrzypczak

   inż. Emilia Wachowiak

z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

z kierunku dietetyka             

   lic. Sławomira Barbara Drzymała-Czyż

   lic. Agata Maria Ignaczak

   lic. Barbara Maria Krzeszowiec

z kierunku jakość i bezpieczeństwo żywności

   inż. Monika Sapikowska

   inż. Joanna Twardowska

z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

   inż. Izabela Maria Płociennik

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

z kierunku ekoenergetyka

   inż. Karolina Magdalena Jaroni

   inż. Agata Anna Kubiak

z kierunku gospodarka przestrzenna

   inż. Oliwia Domagała

   inż. Joanna Mrozińska

   inż. Marta Prymas

   inż. Patrycja Joanna Stanisławska

z kierunku informatyka stosowana

   inż. Natalia Sadzka

z Wydziału Ekonomicznego

z kierunku ekonomia

   lic. Tobiasz Henicz

   lic. Amanda Kasperska

   lic. Monika Aneta Kozielska

   lic. Joanna Matusiak

   lic. Julia Sieniek

   lic. Jolanta Szablewska

z kierunku finanse i rachunkowość                  

   lic. Aleksandra Maria Melka

   lic. Agata Anna Pedda

   lic. Agnieszka Stogińska

   lic. Maria Magdalena Szczepańska

   lic. Julia Świercz

   lic. Patrycja Tomczyk

   lic. Agnieszka Wolek

   lic. Patrycja Helena Zachwieja.                                                                                 

 

NAGRODA PIENIĘŻNA

Nagroda pieniężna przyznawana jest  studentom, którzy wyróżniali się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jednocześnie uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,00.

Pieniężne wyróżnienia (w kwocie 1700 zł) otrzymało 17. studentów:

   z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

   z kierunku architektura krajobrazu

     Weronika Falkowska

   z kierunku biotechnologia

      inż. Katarzyna Lidia Wojtyniak

z kierunku rolnictwo

   Michał Janowski

   Dominika Siutkowska

z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

z kierunku leśnictwo

   Jan  Roman Maciejewski    

   inż. Katarzyna Kamila Sycz

z kierunku technologia drewna

   inż. Maciej Łukasz Klucewicz                

   Martyna Natalia Plesińska

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

z kierunku weterynaria

   Kacper Konieczny

z kierunku zootechnika

   Klaudia Andrzejewska

z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

z kierunku dietetyka

   lic. Michał Czapczyk

   lic. Nikola Aleksandra Gibka

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

z kierunku gospodarka przestrzenna

    Anna Zięba

z kierunku informatyka stosowana

   Jędrzej Jan Drozdowski

z kierunku inżynieria rolnicza

   Marek Łukasz Wiącek

z Wydziału Ekonomicznego

z kierunku ekonomia

   lic. Katarzyna Bosacka-Kołtun

   lic. Joanna Maria Łukasiewicz.            

 

LISTY GRATULACYJNE

List gratulacyjny Rektora otrzymują studenci, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżniali się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu, potwierdzoną przez Konwent Samorządu Studentów UPP lub dokonali czynu chwalebnego na terenie Uniwersytetu lub poza nim, o czym został powiadomiony pisemnie Rektor (w tym roku ten drugi przypadek nie zaistniał).

 

List gratulacyjny Rektora otrzymało 17. studentów:

   z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

z kierunku architektura krajobrazu

      Igor Mihułka

      Agata Zygmunt

   z kierunku biotechnologia

   Zuzanna Łukaszczyk

   Zuzanna Barbara Toms

z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

   z kierunku leśnictwo

   Patrycja Baryła

   Wojciech Hubert Kozak

   inż. Marcin Tomasz Łaguna

z kierunku technologia drewna

   Marcin Bednarek

z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

z kierunku weterynaria

   Marcelina Anna Chudyk

z kierunku zootechnika

   Piotr Szymon Szymkowiak

z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

z kierunku dietetyka

   Martyna Iga Siemaszko

z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

   Patrycja Emilia Kokolus

z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

z kierunku ekoenergetyka

   inż. Sandra Bulińska

z kierunku informatyka stosowana

   Patryk Tubicz

z kierunku inżynieria środowiska

   inż. Michał Krawczyk

z Wydziału Ekonomicznego

z kierunku ekonomia

   Karolina Grabska

z kierunku finanse i rachunkowość

   Wiktoria Piątkowska.

 

Nagrody pieniężne oraz Listy gratulacyjne Rektora zostaną wręczone studentom podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu , nagrody im. prof. Jerzego Zwolińskiego oraz medale „Za osiągnięcia w studiach” dla absolwentów na odrębnych uroczystościach.

 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY