Najlepsza praca magisterska absolwentki UPP w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Praca magisterska Pani Anny Marii Szafrańskiej pt. „Koncepcja rewaloryzacji terenu nad Wartą, między ulicami: Estkowskiego, Szyperską i Garbary w Poznaniu” zdobyła pierwsze miejsce w XVII edycji konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych na „Najlepszą pracę magisterską wykonaną w 2020 roku”.

 

 

Pracę przygotowano pod opieką naukową prof. UPP dr. hab. Piotra Urbańskiego w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych rozwiązań i osiągnięć naukowych w ogrodnictwie, zawartych w pracach magisterskich absolwentów uczelni rolniczych w Polsce. Prace zgłoszone przez oddziały PTNO są oceniane pod względem: nowatorstwa tematu i zastosowanych metod badawczych, formy przedstawienia wyników, znaczenia wyników pracy dla nauki i praktyki ogrodniczej oraz wykorzystania literatury.

 

Promotorowi i zwyciężczyni serdecznie gratulujemy.

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

 

 

    NAGRODA 2020 

Data aktualizacji: 
czw., 07/01/2021

Udostępnij ten artykuł