Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z powodzeniem realizują grant KA107 w ramach Erasmus+ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z powodzeniem realizują grant KA107 w ramach Erasmus+

Współpraca międzynarodowa na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii naszego Uniwersytetu rozwija się dynamicznie. W październiku i w grudniu ubiegłego roku gościliśmy zagranicznych naukowców z Uniwersytetu ECHAHID HAMMA LAKHDAR UNIVERSITY – EL OUED w Algierii. W bieżącym roku sześciu naszych naukowców prowadziło wykłady na Uniwersytecie w El Oued, efektem czego  jest zacieśnienie współpracy edukacyjnej i naukowej.

 

 

Informowaliśmy już, że w ramach programu Erasmus+ Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację mobilności edukacyjnej z  Uniwersytetem El Oued w Algierii.

Wizyta (03-10 marca) naszych naukowców (Prof. dr hab. Jean DIATTA, Prof. UPP dr hab. Janetta NIEMANN, Prof. UPP dr hab. Przemysław BARŁÓG, Prof. UPP dr hab. Monika JAKUBUS, Dr hab. Łukasz MYCZKO, Dr Sofia CELEWICZ) w El Oued była okazją do spotkania z władzami goszczącego Uniwersytetu tj. JM Rektorem prof. dr hab. Omar FERHATI, Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. El Habib GUEDDA, Dziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych i o Życiu Dr. Abdelmalek ZAATA oraz Prof. Dr Mohammed Seghir NILI, Prof. Dr. Samir DEROUICHE, Prof. Dr Smail MEHDA, Dr Mahfoud BABAOUSMAIL oraz licznymi współpracującymi.

Tematyka prowadzonych wykładów dotyczyła aspektów nauk rolniczych, biologicznych, środowiskowych oraz przyrodniczych i spotkała się z dużym zainteresowaniem  studentów, doktorantów a także pracowników naukowych.

W 2018 roku, nasza uczelnia podpisała z Uniwersytetem El Oued w Algierii umowę o współpracy, a wizyta w Algierii była jednym z jej przejawów i efektem otrzymanego dofinansowania w ramach projektu przygotowanego w ścisłej współpracy pomiędzy pracownikami Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP, a Wydziałem Nauk Przyrodniczych i o Życiu Uniwersytetu w El Oued.

Warto zaznaczyć, że liczba studentów na Uniwersytecie El Oued sięga obecnie 28 tys., natomiast na Wydziale Nauk Przyrodniczych i o Życiu kształci się ok. 3800 studentów, a zatrudnionych jest 81 profesorów.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami Uniwersytetu El Oued, naukowcami, studentami, doktorantami i nadać większy dynamizm dotychczasowej współpracy https://www.youtube.com/watch?v=bMeSv2DwR7k

Kierujemy podziękowania do Władz Rektorskich Uniwersytetu El Oued, Dziekańskich Wydziału Nauk Przyrodniczych i o Życiu oraz naukowców, a szczególnie Pana Prof. dr Mohammeda NILI za organizację naszej wizyty oraz zapewnienia o kontynuacji współpracy.

 

Prof. dr hab. Jean Diatta
Prof. UPP dr hab. Janetta Niemann

 

Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii z wizytą w Algierii Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii z wizytą w Algierii Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii z wizytą w Algierii Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii z wizytą w Algierii​​​​ Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii z wizytą w Algierii Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii z wizytą w Algierii Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii z wizytą w Algierii ​​​​​​​Pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii z wizytą w Algierii

WYDZIAŁY