Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowa nominacja profesorska | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowa nominacja profesorska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stał się bogatszy o kolejnego profesora belwederskiego. Prof. UPP dr hab. Piotr Szulc otrzymał 22 marca 2021 r. tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. 

 

Działalność naukowa prof. dr. hab. Piotra Szulca z Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP związana jest głównie z problematyką uprawy   kukurydzy, a w szczególności oceną wpływu takich czynników agrotechnicznych jak nawożenie, dobór odmian czy termin siewu na wzrost, rozwój, plonowanie oraz skład chemiczny tej rośliny. W ostatnich latach ważne miejsce w badaniach prof. dr. hab. Piotra Szulca zajmują zagadnienia dotyczące charakterystyki i oceny właściwości prozdrowotnych surowców roślinnych.

Wyniki tych badań zamieszczone zostały w licznych publikacjach krajowych oraz zagranicznych, monografiach tematycznych, a także zaprezentowane zostały w formie referatów i posterów na wielu konferencjach i sympozjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych oraz Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, a także konsultantem białoruskiego i ukraińskiego wydawnictwa w dziedzinie uprawy roli i roślin. W zeszłym roku otrzymał nagrodę z ramienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie. 

 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY