Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowe horyzonty współpracy z Afryką – misja gospodarcza do Republiki Kenii i Rwandy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowe horyzonty współpracy z Afryką – misja gospodarcza do Republiki Kenii i Rwandy

Dzięki misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) w dniach 5-9 lutego br., w której udział wzięli prof. dr hab. Jacek Dach (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej ) i prof. dr hab. Adam Cieslak (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zyskał nowe perspektywy rozwoju. Misja towarzyszyła oficjalnej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i małżonki, a uczestnicy z UPP zaangażowani byli w intensywne rozmowy dotyczące potencjalnej współpracy naukowo-dydaktycznej i biznesowej. 

 

 

W trakcie spotkań, profesorowie Jacek Dach i Adam Cieślak omawiali możliwość nawiązania współpracy z Meru University of Science and Technology (Kenia) oraz the University of  uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda)  Rwanda (Rwanda). Rozmowy koncentrowały się na wymianie studentów i naukowców, składaniu wspólnych projektów naukowych oraz rozwoju laboratoriów analitycznych w obszarze biogazu, analizy pasz, jakości mleka i jego przetworów. Efektem rozmów było podpisanie listów intencyjnych o nawiązaniu współpracy w zakresie wymiany akademickiej i działalności badawczej między uczelniami z Polski i Afryki. Meru University of Science and Technology oraz the University of Rwanda zobowiązały się do bliższej współpracy, a rozmowy na temat rozszerzenia działań na inne jednostki naukowe w obu krajach są już w toku. 

 

Dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nawiązanie tych kontaktów ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju relacji naukowych, dydaktycznych i biznesowych. Kenia, gdzie rolnictwo generuje około 30% PKB, stanowi obszar o dużym potencjale rozwoju, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym i energetyki odnawialnej. Z kolei studenci z Rwandy są obecnie najliczniejszą grupą studentów z Afryki studiujących w Polsce (aktualnie około 1500 osób), co dodatkowo umacnia perspektywy współpracy między uczelniami. „Oba kraje potrzebują silnego impulsu rozwojowego w branży rolno-spożywczej oraz energetyki odnawialnej, także w kontekście obniżenia emisji gazów cieplarnianych we wspomnianych sektorach” – tłumaczą naukowcy UPP, biorący udział w misji. Dlatego w przypadku obu krajów z ogromnym zainteresowaniem władz państwowych, uczelni wyższych oraz przedstawicieli biznesu z sektora rolno-spożywczego spotkała się koncepcja połączenia nowoczesnej produkcji zwierzęcej (mlecznej), w tym nowoczesnych technologii produkcji pasz oraz wytwarzania w pełni kontrolowalny sposób ekologicznej energii elektrycznej i ciepła (a także chłodu) oraz wartościowego bionawozu (pofermentu) – którą przedstawiciele UPP prezentowali na przykładzie rozwiązań wypracowanych w gospodarstwie doświadczalnym w Przybrodzie, w którym hodowla krów mlecznych powiązana jest z pracującą biogazownią, a mieszkańcy wsi otrzymują ekologiczne, tanie ciepło. W związku z tym, można spodziewać się w niedalekiej przyszłości wizyt delegacji z Afryki w Przybrodzie. Ta wymiana doświadczeń może okazać się kluczowym krokiem we wspólnym rozwoju praktycznych rozwiązań z zakresu rolnictwa, energetyki odnawialnej i zrównoważonego rozwoju. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa 

Fot. J.Dach 

prof. dr hab. Jacek Dach (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej ) i prof. dr hab. Adam Cieslak (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach) uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia ​​​​​​​ Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką i uczestnikami spotkania ​​​​​​​ ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ mężczyzna podczas przemówienia podczas misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ mężczyzna podczas przemówienia podczas misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ ​​​​​​​ krowy na wybiegu, w otoczeniu drzew ​​​​​​​ krowa ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) ​​​​​​​ uczestnicy misji gospodarczej do Nairobi (Republika Kenii) i Kigali (Republika Rwanda) centrum kongresowe w polskich barwach1 ​​​​​​​

WYDZIAŁY