Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowoczesne i dostępne sale Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowoczesne i dostępne sale Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych

Od letniego semestru na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu studenci i studentki będą uczyć się w zmodernizowanych salach komputerowych. Inwestycja stworzyła komfortowe warunki do nauki dzięki zastosowaniu projektowania uniwersalnego. 

 

 

Po miesiącach intensywnych prac modernizacyjnych do dyspozycji udostępnione zostały sale w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych, w których stworzone zostały   bardzo dobre warunki do efektywnej nauki. Interaktywne ekrany, nowe komputery oraz specjalistyczne oprogramowanie umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie.  

 

Wyremontowane sale komputerowe nie mają być jedynie miejscem do przeprowadzania zajęć. To również przestrzeń współpracy, gdzie studenci będą mieli okazję do wymiany pomysłów, rozwiązywania problemów w grupie oraz wspólnego rozwijania swoich pasji, nie tylko matematycznych. „Dzięki podniesieniu standardu sal i nowoczesnym komputerom stwarzamy studentom możliwość pracy z wykorzystaniem najnowszych narzędzi edukacyjnych i rozwoju umiejętności w zakresie matematyki, statystyki, doświadczalnictwa i technologii informacyjnych”  – tłumaczy prof. UPP dr hab. Małgorzata Graczyk, kierownik Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych.  

 

Podkreślić należy, że jest to inwestycja, która została zrealizowana dzięki wsparciu władz Uczelni oraz Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii przy współudziale Centrum Wsparcia i Rozwoju. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników i współpracy wielu jednostek osiągnięty został wysoki standard rozwiązań architektonicznych, ale również rozwiązań informatycznych. W rezultacie infrastruktura informatyczna jest gotowa sprostać wymaganiom nie tylko obecnego okresu, ale także zabezpieczając potrzeby Uczelni na lata w dynamicznie ewoluującym środowisku informatycznym. 

 

W przeprowadzonej modernizacji sal komputerowych duży udział miały środki unijne przeznaczone na poprawę dostępności warunków kształcenia dla osób o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami. Sale Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych zostały zaprojektowane w taki sposób, by w zajęciach mogli uczestniczyć na równych prawach studenci i studentki z niepełnosprawnościami ruchowymi, problemami ze wzrokiem i innymi trudnościami. „Skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego dzięki zastosowaniu się do wytycznych zapewniających dostępność sal. We wszystkich salach komputerowych zostały poszerzone drzwi. Zadbaliśmy o regulację dopływu światła. Podłogi i ściany są w kontrastujących ze sobą kolorach. W salach zapewniono pole manewrowe dla wózka. A interaktywne monitory dotykowe zamontowano na uchwytach z tzw. windami, co umożliwia płynne regulowanie ich wysokości” - mówi kierowniczka projektu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier, Karolina Salis-Maciejewska. „Z uwagi na układ przestrzenny sal, zdecydowaliśmy się na zawieszenie dwóch monitorów na przeciwległych ścianach. Dzięki temu, osoby studiujące mogą komfortowo śledzić przebieg zajęć niezależnie od tego, w której części sali się znajdują” – dodaje. 

 

Nowe sale komputerowe to także doskonałe miejsce dla ambitnych projektów naukowych. Studenci i pracownicy naukowi mogą korzystać z zaawansowanego sprzętu oraz specjalistycznych programów do prowadzenia badań matematycznych. To otwiera nowe perspektywy dla rozwoju naukowego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 

 

Nowoczesne sale komputerowe to nie koniec zmian na UPP. „Zamierzamy angażować kolejne środki na poprawę ergonomii i dostępności sal dydaktycznych i komputerowych. Naszym celem jest, by sukcesywnie wyposażać sale komputerowe i dydaktyczne w tzw. stanowiska dostępne (regulowana wysokość blatu, ergonomiczne siedziska, klawiatury z powiększoną czcionką)” – dodaje Karolina Salis-Maciejewska. To poprawia komfort uczenia się osobom, które mają kłopoty ze wzrokiem lub ograniczone możliwości ruchowe. 

 

Prace remontowe Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych oraz monitory interaktywne zostały dofinansowane ze środków projektu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier. Nowe komputery oraz oprogramowanie dydaktyczne w jednej z sal sfinansowano ze środków projektu Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski. Obydwa projekty są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

     nowa sala matematyczna w Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych  ​​​​​​​

WYDZIAŁY