Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Noworoczne spotkanie rektora z kierownikami jednostek UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Noworoczne spotkanie rektora z kierownikami jednostek UPP

W czwartek, 12 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie z inicjatywy rektora UPP prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, w którym uczestniczyli poprzedni rektorzy, prorektorzy, władze wydziałów, kanclerze, kwestor, kierownicy katedr, jednostek administracyjnych, dyrektorzy zakładów doświadczalnych i samodzielnych jednostek Uczelni.

 

 

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku 2022 oraz przekazaniu informacji o planach na rok bieżący. Rektor  Uczestnicy spotkania noworocznego władz uczelni z kierownikami jednostek zaprezentował istotne wydarzenia, osiągnięcia oraz liczby związane z funkcjonowanie Uczelni. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali również z planowanymi na ten rok inwestycjami, działaniami usprawniającymi oraz projektami, będącymi elementami procesu wdrażania i realizacji nowej strategii rozwoju na lata 2022-2027. Narracji towarzyszyła prezentacja multimedialna, ilustrująca przedstawiane fakty. Na zakończenie Rektor  podziękował za dotychczasową współpracę i zaangażowanie pracowników, dzięki którym możliwy jest rozwój Uczelni.

Dopełnieniem spotkania był występ Chóru Akademickiego „Coro da Camera” pod dyrekcją dr Barbary Dąbrowskiej- Silskiej.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

 

 

Uczestnicy spotkania noworocznego władz uczelni z kierownikami jednostek Uczestnicy spotkania noworocznego władz uczelni z kierownikami jednostek Uczestnicy spotkania noworocznego władz uczelni z kierownikami jednostek Uczestnicy spotkania noworocznego władz uczelni z kierownikami jednostek ​​​​​​​

 

WYDZIAŁY